Pytania i odpowiedzi na egzamin - System elektroniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - System elektroniczny - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - System elektroniczny - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - System elektroniczny - strona 3

Fragment notatki:

Pytania kontrolne na „Eksploatację systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych”
(wykład):
1. Rola i cele normalizacji:
•Racjonalizacja produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań
organizacyjnych
•Usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich powstawaniu
•Zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa
pracy
•Poprawa funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz
regulowania ich różnorodności
•Zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług
•Działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i
międzynarodowej
•Ułatwianie porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeńi symboli do
powszechnego stosowania
2. Korzyści ze stosowania norm:
- sprzyjają komunikowaniu się i likwidowaniu barier w handlu
- przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i użytkowania
- są uznawane za gwarancję odpowiedniej jakości
- przyczyniają się do obniżenia kosztów ochrony zdrowia lub środowiska
- sprzyjają swobodnemu przepływowi towarów i wpływają korzystnie na poziom ich cen
- pozwalają na upowszechnianie postępu technicznego
- sprzyjają utrwalaniu osiągnięć techniki
- ułatwiają eksport globalny
- ułatwiają porozumiewanie się i dają gwarancję porównywalnego standardu wyrobów i usług
3. Zasady normalizacji:
- jawności i powszechnej dostępności
- uwzględniania interesu publicznego
- dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm
- zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania
norm
- konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm
- niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów
- jednolitości i spójności postanowień norm
- wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki
- zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej
4. Typy norm:
• - norma terminologiczna
- norma podstawowa
• - norma badań
- norma wyrobu
- norma procesu
• - norma usługi
- norma interfejsu
- norma danych (do dostarczenia)
5. Organizacja i tryb procesu normalizacji w Polsce:
• Opracowanie (tłumaczenie)
• Przyjęcie projektu przez KT (Komitet Techniczny)
• Ankieta adresowana
• Ankieta powszechna projektów Polskich Norm (1,5 miesiąca)
6. Co to jest eksploatacja?
Termin "eksploatacja" odnosi się także do obiektów technicznych. Oznacza on tutaj działanie
polegające na udostępnieniu podmiotowi (człowiekowi) pewnej części zasobu (bądź całego zasobu)
zdolności tkwiącej w danym obiekcie, potrzebnej do realizacji celów tego działania. Obiekt może być
eksploatowany (użytkowany) tylko wówczas, gdy znajduje się w fazie funkcjonowania. W
zarządzaniu eksploatacja oznacza wykorzystywanie (użytkowanie) czegoś w sposób racjonalny.
7. Co to jest standard?
Standard-wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane
cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np.

(…)

… usług:
Według normy ISO 8402 (9000) jakość jest to „ogół cech i właściwości produktu decydujących o jego
zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”.
72. Zarządzanie przez jakość - Total Quality Management (TQM) ma na celu:
- wytworzenie korzystnego wizerunku operatora (dostawcy usług),
- wzrost prestiżu operatora na rynku,
- wzrost elastyczności operatora we wprowadzaniu zmian…
… – powodzenia ☺)
19. Źródła przepięć:
- wyładowania atmosferyczne (bezpośrednie i sprzężenia – rezystancyjne bądź indukcyjne),
- ładunki elektrostatyczne (ESD),
- zwarcia z sieciami energetycznymi,
- przepięcia indukowane od innych urządzeń,
- wybuchy jądrowe.
20. Sprzężenia indukcyjne i rezystancyjne (pośrednie):
Ograniczenia skutków za pomocą odgromnika gazowanego (elektrody, cylinder ceramiczny i tryt).
21…
… w liniach
energetycznych wysokich napięć,
- zwarciami galwanicznymi linii telekomunikacyjnej z linią energetyczną niskiego napięcia.
23. Ochronnik przełącznikowy:
Nie powinien wprowadzać zakłóceń w transmisji sygnałów dzwonienia o wartości skutecznej do 90 V
o częstotliwości od 16 Hz do 50 Hz nałożonych na składową stałą 60 V, w pomiarach linii
telekomunikacyjnej, w transmisji sygnałów w paśmie od 300 Hz…
… indukowanymi
w napowietrznej linii drutowej lub kablowej w czasie wyładowań atmosferycznych i zwarć w liniach
energetycznych wysokich napięć oraz przed zwarciami galwanicznymi z linią energetyczną niskiego
napięcia 220 V,50 Hz. Ochronnik liniowy powinien zawierać jednostopniowy ochronnik przepięciowy
wytrzymujący udary prądowe o amplitudzie co najmniej 10 kA i o czasie trwania udaru 8/20 *s oraz
ochronnik przetężeniowy. Odgromniki gazowane w ochronniku liniowym powinny być wyposażone
w układy zabezpieczenia termicznego.
25. Ochronnik abonencki:
Ochronnik powinien zabezpieczać ludzi i urządzenia abonenckie przed niebezpiecznymi napięciami i
prądami indukowanymi w linii abonenckiej w czasie wyładowań atmosferycznych i zwarć w liniach
energetycznych wysokich napięć oraz przed zwarciami galwanicznymi z linią…
…. Koszty:
- Koncesje
- Budowa systemu i kredyty
- Opłaty licencyjne
- Koszty eksploatacji (energia, personel, opłaty)
66. Przychody:
Miesięczny przychód z jednego klienta, określany mianem ARPU (Average Revenue per User).
67. W myśl art. 59. ustawy Prawo telekomunikacyjne operator o znaczącej pozycji
rynkowej zobowiązany jest do:
- kalkulacji kosztów odrębnie dla każdej z usług powszechnych…
… (zdobywanie klientów, umawianie spotkań,
przyjmowanie zleceń, telemarketing)
– badanie rynku
69. CRM (Customer Relationship Management):
• lepsza obsługa klientów
• zmniejszenie kosztów operacyjnych.
• szybsza i bardziej zindywidualizowana obsługa
• Konsultanci Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta mają bezpośredni dostęp do pełnych danych
klienta, historii jego kontaktów z firmą, faktur i płatności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz