Pytania i odpowiedzi na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin 2 - strona 1

Fragment notatki:

Jaros_aw Michalski. Notatka składa się z 1 strony.
01 34678 9 9 7
48 9 69 76 6    ! " #%&'( ) " *+)# ,-,./012045 6 76 89 4:; ?@ ABC; =D2CEFGH=; 1LO,P) LM /.) A JI)J+QM .AR# ,*+ . . J+JAB?" +?O# " ?J-+SN+M  )M ,-LN" LS "),-?@T U1 VWX WY Z[X\]^_  `a bDc:HdN. J. N ?M JkT mHdhC; dQn6mD0hD26 40H6 nDc:e 8f6 2d7C9 4:;0D:; /.. J+J.  MO NA-" O,?S -oRR)  hd?@.  ?+LAG2=; 1l" +wxyz {|68M O k-" O,HDc:HdM O k-6 =dH02DidG:H4gE6 Did 8c0H6 4:6 /E6 Did:e D2di60d7CEFh) kN" ,- 0d7CEF28=e d0H6 4¸d:; 4 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz