Pytania egzaminacyjne - Ochrona urządzeń elektrycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Ochrona urządzeń elektrycznych  - strona 1

Fragment notatki:

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU „URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE”
SN sem. zimowy 2011/2012
Klasyfikacja narażeń środowiskowych, jej kryteria, oznaczenia i zastosowanie.
Ochrona urządzeń elektrycznych przed narażeniami środowiskowymi.
Kategorie użytkowania rozłączników niskiego napięcia - definicje, klasyfikacja, oznaczenia i zastosowanie.
Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych, klasyfikacja, przyczyny powstawania, krotności.
Cieplna stała czasowa nagrzewania torów prądowych, definicja, od czego zależy, sposoby wyznaczania.
Zasady wyznaczania obciążalności zwarciowej torów prądowych.
Narysować przebieg prądu zwarciowego, w którym występuje prąd udarowy i zaznaczyć na nimi oraz zdefiniować zgodnie z PN wielkości charakteryzujące stan zwarcia.
Podstawowe zależności wykorzystywane w obliczeniach oddziaływań elektrodynamicznych w obwodach prądu przemiennego.
Ogólna charakterystyka wyładowania łukowego.
Warunki palenia się i gaszenia łuku prądu stałego.
Warunki palenia się i gaszenia łuku prądu przemiennego.
Wyjaśnić wpływ „rożkowego” ukształtowania styków łączników na przebieg palenia się i gaśnięcia łuku elektrycznego.
Sposoby gaszenia łuku elektrycznego w wyłącznikach niskiego napięcia.
Sposoby gaszenia łuku elektrycznego w wyłącznikach wysokiego napięcia.
Przebieg gaszenia łuku w oleju.
Narysować i wyjaśnić działanie wybranej komory gaszeniowej wyłącznika małoolejowego.
Zasada działania wyłącznika pneumatycznego.
Zasada działania wyłączników z SF6.
Narysować i wyjaśnić działanie wybranego rodzaju rozłącznika izolacyjnego.
Odłączniki wysokiego napięcia, klasyfikacja, budowa, zastosowanie.
Zasada działania wyłączników próżniowych.
Bezpieczniki niskiego napięcia, klasyfikacja, budowa, charakterystyki, podstawowe parametry.
Bezpieczniki wysokiego napięcia, klasyfikacja, budowa, zastosowanie, zasady doboru.
Przewody elektroenergetyczne, klasyfikacja, budowa, kryteria doboru.
Sposoby ograniczania prądów zwarciowych.
Dławiki zwarciowe, klasyfikacja, budowa, zastosowanie, kryteria doboru.
Łączniki elektroenergetyczne niskiego napięcia, klasyfikacja, budowa.
Narysować i omówić wady i zalety podwójnego układu szyn zbiorczych.
Pojedynczy układ szyn zbiorczych sekcjonowany odłącznikiem z szyną obejściową.
Układy bezszynowe stacji elektroenergetycznych.
Charakterystyka rozdzielnic z SF6.
Układy zasilania odbiorców nieprzemysłowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz