Psychopatologia emocji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychopatologia emocji - strona 1 Psychopatologia emocji - strona 2 Psychopatologia emocji - strona 3

Fragment notatki:

Psychopatologia emocji Emocje - stosunek podmiotu do dowolnego przedmiotu (w tym samego podmiotu). Wpływają na gotowość podmiotu do działania. Uczucia - tzw. „emocje wyższe”, właściwe człowiekowi. Stan emocjonalny - pojęcie szersze, obejmujące różne rodzaje emocji (np. nastrój, wzruszenie, afekt).
Wpływ emocji na działanie organizmu:
emocje STENICZNE - zwiększają gotowość organizmu do działania (np. gniew)
emocje ASTENICZNE - zmniejszają lub likwidują gotowość do działania
Cechy emocji /7/: TREŚĆ - odróżnia poszczególne emocje. ZNAK - emocje mogą być dodatnie lub ujemne, emocje dodatnie skłaniają do podtrzymania ich źródła, ujemne - do jego likwidacji. SIŁA - jedną z głównych cech emocji, silne emocje zwykle obniżają zdolności poznawcze (dlatego zmniejszają zdolność do logicznego myślenia). Silnym emocjom towarzyszy zwykle (nie zawsze dostrzegany) silny odczyn wegetatywny. TRWAŁOŚĆ - okres utrzymywania się emocji. GŁĘBOKOŚĆ - określa wartość motywacyjną emocji. Głębokość jest największą w emocjach związanych z ideami nadwartościowymi. EKSPRESJA - zewnętrzny wyraz stanu emocjonalnego, przejawia się w gestach, mimice, oznakach fizjologicznych. PRZEDMIOT emocji.
Podział ewolucyjny:
związane z popędami
emocje wyższe (zintelektualizowane)
Podział klasyczny: NASTROJE WZRUSZENIA AFEKTY NASTROJE - to stany emocjonalne o:
małym natężeniu
długim okresie trwania
czasem mogą być bezprzedmiotowe (np. pojawiające się spontanicznie uczucie przygnębienia)
szczególnie silne nastroje występują w zespołach depresyjnych i maniakalnych
przyczyną mogą być również zmiany organiczne (np. hipoglikemia lub zaburzenia jelitowe) lub drobna przykrość poprzedzająca obniżenie nastroju WZRUSZENIA - są to stany o:
dużym natężeniu
nagłym początku
krótkim czasie trwania
często wywołujące objawy wegetatywne
wpływające na obniżenie funkcji poznawczych (np. gniew, strach, radość).
AFEKTY - są to stany o:
nagłym początku
dużym natężeniu (silniejsze od wzruszeń)
wywołujące objawy wegetatywne
wpływające ujemnie na procesy poznawcze
krótkim czasie trwania
występowanie ZNUŻENIA po ustąpieniu afektu.
Zaburzenia emocjonalne: Afekt patologiczny - cechy:
nagły początek (np. reakcja na bodziec)
siła nieproporcjonalna do bodźca wywołującego


(…)

… popędu samozachowawczego - wyrażają się w tendencjach samobójczych. Mogą one następować również pod wpływem omamamów imperatywnych, w zaburzeniach osobowości, wskutek urojeń w zespołach depresyjnych i w nagłych stanach podniecenia (raptus catatonicus, raptus melancholicus, raptus alcoholicus). Mogą również prowadzić do samookaleczeń.
Zaburzenia popędu płciowego - obniżenie, wzmożenie, zaburzone…
… między podwyższonym i obniżonym nastrojem pod wpływem słabych bodźców. Występuje w zespole psychoorganicznym.
Lepkość emocjonalne (viscositas affectiva) - jest to nadmiernie długie trwanie w jednym stanie emocjonalnym (tzw. zaleganie afektu).
Ambiwalencja emocjonalna - występowanie sprzecznych emocji (np. pożądania i niechęci). Występuje głównie w schizofrenii.
Zaburzenia aktywności
Aktywność - to wiadome…
….
Spowolnienie i zahamowanie ruchowe - charakterystyczne dla zespołu depresyjnego, senności patologicznej, osłupienia katatonicznego i depresyjnego.
Osłupienie (stupor) - skrajna postać zahamowania ruchowego.
Stereotypie ruchowe - wielokrotne wykonywanie prostej czynności ruchowej (np. stukanie palcem w stół). Występują zwykle w schizofrenii katatonicznej. Przykłady stereotypii:
echopraksja - naśladowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz