psychologia rozwojowa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
psychologia rozwojowa - wykład - strona 1 psychologia rozwojowa - wykład - strona 2 psychologia rozwojowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:


I - 29.02.2012
(Bogusława Piasecka)
Rodzina, grupa, wychowanie. Teoria wpływa na praktykę i praktyka na teorię - koło hermeneutyczne. Podejście systemowe, kulturowe.
wprowadzenie do myślenia systemowego Ogólna teoria systemów: lata 20. XX w - wtedy obowiązywało myslenie liniowe (przyczynowo - skutkowe). „ojciec” - Ludwig von Bertalanffy - nowatorskie myslenie systemowe. '37 rok - Chicago - przedstawił tam swoje prace. 1948 - wprowadzono termin cybernetyka od greckiego kybernetes (sternik) przez matematyka Wienera - cały obszar teorii regulacji i komunikacji obejmujące zarówno maszyny i istoty żywe. Naukowe badanie procesów systemowych takich jak: regulacja, gromadzenie i przetwarzanie informacji, samoorganizacja, autoreprodukcja, zachowania strategiczne.
Ogólna teoria systemów - anatomia, cybernetyka - fizjologia
1954 - powstaje Society for General Systems Theory - towarzystwo ogólnej teorii systemów. Rozwija się szybko i wkracza we wszystkie dziedziny nauki. Tez do psychologii i psychoterapii.
System - uporządkowana kompozycja elementów, tworząca spójną całośc, ale nie tylko suma części.
Rodzina w podejściu systemowym - całościowy organizm. To, co się dzieje z poszczególnymi członkami rodziny, wpływa na funkcjonowanie całości, a funkcjonowanie całości wpływa na zachowanie, rozwój i zdrowie członków. Bertalanffy: Rodzina jest grup ą osób połączonych więzami krwi, małżeństwa lub adopcji. Można ja traktować jako odrębny i autonomiczny organizm i system. - definicja już nieaktualna.
funkcje rodziny /V. Satir / Założenia systemowej terapii rodzin Virginii Satir. Podstawowe funkcje rodziny w każdej kulturze:
rodzenie i wychowywanie dzieci
zaspokajanie potrzeb w zakresie zycia seksualnego rodziców
kooperacja ekonomiczna
utrzymywanie granic między generacjami i strategia relacji
przekaz kulturowy - role społeczne, nieznane środowisko, komunikacja werbalna i niewerbalna, ekspresja emocji
rozpoznanie kiedy członek rodziny nie jest dzieckiem i przygotowanie do roli dorosłego
opieka nad starzejącymi się rodzicami
Każda rodzina MOŻE być dysfunkcjonalna w jakimś momencie kryzysu, a potem zaadaptować się i znowu być funkcjonalną - dynamika.
cykle życia rodziny Evelyn Duvall - Rozwojowa koncepcja funkcjonowania rodziny - cykle. Kryzysy w wyniku przechodzenia z jednej fazy do drugiej:
Faza 1 - małżeństwo bez dzieci (główne zadania - uporanie się z dziedzictwem rodzin generacyjnych - model transgeneracyjny - trzeba się oddzielić od rodzin generacyjnych - żeby móc budować nową

(…)

… wykluczonego -> Osoba stosuje strategię / walczy -> Grupa uzasadnia wykluczenie zachowaniem wykluczonego -> Spotęgowanie zachowań -> Utrwalenie roli.
Praca z grupą - nie wystarczy praca indywidualna z ofiara lub sprawcami przemocy jeśli w grupie są procesy destrukcyjne, to uruchamia się reakcja łańcuchowa. Psychoterapia grupowa, praca oparta o dynamikę grupową - przeważnie 2 terapeutów grupowych (terapeuta…

uzyskiwania info o swoich dyspozycjach i kompetencjach
prawidłowości i dysfunkcje grupy
Struktura grupy: wyodrębnienie (od wewnątrz lub od zewnątrz), procesy grupowe (związane z dynamiką grupy), hierarchie są w każdej grupie: Trójdzielny podział hierarchii w grupie: jeden lub wielu przywódców - zależy od zachowania, nie - osobowości - możemy być liderem w jednej grupie a w innej nie, ale mają cechy wspólne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz