Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 13 - strona 1

Fragment notatki:

rozpoznania zachowan i a człowieka b ia cecha osobowości.
reprezentują podstawowe zmienne, które determinują zachowania człowieka. Cechy
źródłowe to jest coś, co jest podło ż em zachowania sięzewnętrznego. Cechy powierzchniowe to jest to co ja widzę, ale z ę by zroumieć tą cechę to trzeba sięgnąć
do źródła co kluczowego znajduje się w tej powierzchni.
Można powiedzieć, ze cechy powierzchniowe zalezą od źródła, poniewa ż cechy
powierzchniowe to jest wynik działania cech wewnętrznych , cechy źródłowe to są faktyczne
zmienne, charakteryzujące strukturę osobowości danej osoby.
Jest ona CJąWte u rzeczy . cec am l powierzchniowymi.
U podło ż a cech powierzchniowych jest "źródło". Jest COŚ, co faktycznie charakteryzuje zachowania człowieka ale to źródło jest modyfikowane poprzez sytuację, środowisko itp. Z powodu tych modyfikacji ja nie jestem zawsze w stanie uchwycić to źródło .-, , -ukształtowane przez dziedziczność i przez środowisko. Kryterium tego podmiotu jest to, co kształtuje te cechy, czyli dziedziczność i środowisko. Takie są równie ż przyczyny pojawienia się tych cech. To jest podział pierwszy, mo ż emy j e równie ż podzielić pod kątem w jaki się one przejawiają. Dzie l imy je wtedy na cechy - dynamiczne, zdolnościowe i temperamentalne. Cechy dziedziczne to są te, co są dziedziczone przez pokolenia a środowiskowe to te co są wykształcone przez środowisko . Według sposobu ujawniania się cechy mogą być dzielone na dynamiczne, które wiąZąsię z pobudzeniem jednostki do działania zmierzającego do pewnego celu. A cechy zdolnościowe wiąZą się z efektywności z jaką dana jednostka osiąga zamierzony cel. Cechy, które mogą wiązaćsię głównie z konstytucjonalnymi aspektami reakcji takimi jak szybkość, energia czy wrażliwość, określa się jako cechy temperamentalne. Cechy te odpowiadają za pewien napęd. . JT^) h
d °e d zi°kt ' harni 0 . , dl ° S 1 są to cec y Zł czne, ore są cec zro o ml. ą one
s 1. yznaczaJąone pewne
kierunki dąZeń, np. dą ż enie o zaspakajan i a g o u ergiem. Z każdym ergiem związany jest określony stan emocjonalny. Ergiem jest seks, bo jest to stan emocjonalny, a dobieranie się w pary jest celem. Ergi to są wszelakie popędy. Cattell w sumie wyróżnia dziesięć ergów podstawowych.
2) -.- i j est e ementem, kt o ° e rze ź śr ó d - o, , .S^^^^S^i es t więc podobnydo ergu, - st-owi wynik -OOd.ii-afifaczyMikow społeczno - kulturowych, czyl i Zw i ązanych z doświadczeniem a nie determinantów konstytucjonalnych. Wedlu

(…)

…. Wedlu Cattella sentymnety są ważnymi nabytymi strukturami dynamicznymi o charakterze cech.
Są to pewne obiekty lub klasy obiektów, wobec których jednostkach doświadcza pewnych uczuć oraz reaguje na nie w pewien sposób. Sentymenty wedłu Cattella są zwykle zorganizowane wokół ważnych obiektów kulturowych, takich jak instytucje społeczne czy osoby, wobec których narastają w ciągu życia okreśłoen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz