Psychologia - 234 definicje - Obserwacja systematyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - 234 definicje - Obserwacja systematyczna  - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera 234 definicje m.in. takie, jak: psychologia społeczna, psychologia postaci, analiza archiwalna, dobór losowy, zmienna niezależna, instrukcja maskująca, dysonans poznawczy, technika niskiej piłki, teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości, wzbudzanie schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających, efekt uporczywości, szacowanie współzmienności, atrybucja zewnętrzna, spójność informacji, różnica między aktorem a obserwatorem, teoria samoświadomości, efekt nadmiernego uzasadnienia, teoria porównań społecznych, ingracjacja, publiczny konformizm, poznawczy komponent postawy, model wypracowania prawdopodobieństw, warunkowanie instrumentalne, teoria wymiany społecznej, relacje wymiany, norma wzajemności, hipoteza przeładowania urbanistycznego, teoria społecznego uczenia się, jednorodność grupy obce, zinstytucjonalizowany seksizm, testowanie rynku za pośrednictwem telewizji kablowej, przywódca zorientowany na zadanie, przywódca zorientowany na stosunki międzyludzkie.

Notatka z przedmiotu psychologia pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


PSYCHOLOGIA
Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze. Konstrukt to sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny. Różnice indywidualne to składniki osobowości, które odróżniają nas od innych ludzi. Socjologia dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednostek;
Psychologia społeczna bada procesy psychologiczne pojawiające się, gdy ludzie przebywają ze sobą, co powoduje, że stają się podatni na wpływ społeczny;
Psychologia osobowości bada właściwości, które powodują, że jednostki są unikatowe i różnią się od siebie. Podstawowy błąd atrybucji (Ross) to tendencja do przeceniania rozmiaru, w jakim zachowanie ledzi jest wynikiem oddziaływania dyspozycji wewnętrznych, a niedocenianie roli czynników sytuacyjnych. Behawioryzm: szkoła psychologiczna, która utrzymuje, iż aby zrozumieć ludzkie zachowanie, wystarczy jedynie rozważyć nagradzające właściwości środowiska - to znaczy to, w jaki sposób pozytywnie i negatywnie wydarzenia w otoczeniu są związane ze specyficznymi zachowaniami. Psychologia postaci - szkoła psychologiczna podkreślająca ważność badania subiektywnego sposobu, w jaki dany obiekt pojawia się w umyśle ludzi, zamiast poddania badaniom wyłącznie obiektywnych, fizycznych cech tego obiektu.
Samoocena to dokonywanie przez ludzi oszacowania wartości samych siebie, tzn. rozmiaru, w jakim spostrzegają siebie jako dobrych, kompetentnych i przyzwoitych.
Poznawanie społeczne: w jaki sposób ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym; a dokładnie, jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informacje społeczną w wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji.
Obserwacja systematyczna to forma metody obserwacyjnej, w której obserwatorem jest wyszkolony badacz społeczny, który przystępuje do odpowiedzi na pytania odnoszące się do określonego zjawiska społecznego, obserwując i kodując je zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów. Obserwacja uczestnicząca to forma obserwacji systematycznej, w której obserwator wchodzi w interakcję z obserwowanymi ludźmi, ale sta

(…)

…, że każda z antagonicznych, silnie zaangażowanych w coś grup spostrzega neutralne, zrównoważone przekazy mediów jako sobie wrogie, ponieważ media nie przedstawiły faktów w jednostronnym ujęciu, o którym antagoniści "wiedzą", że jest prawdą. Efekt pierwszeństwa to proces, za sprawą którego nasze pierwsze wrażenie dotyczące innej osoby wpływa na to, że jej późniejsze zachowanie interpretujemy w sposób zgodny…
… skierowane przeciwko członkowi danej grupy, wyłącznie dlatego, iż do niej należy.
Grupa własna to grupa , z którą jednostka się identyfikuje i czuje się jej członkiem.
Grupa obca to grupa, z którą jednostka się nie identyfikuje. Stronniczość wobec grupy własnej to szczególnie pozytywne odczucia i uprzywilejowane traktowanie ludzi, których określamy jako część naszej własnej grupy, negatywne zaś odczucia i nieuczciwe traktowanie innych jako należących do grupy obcej.
Grupy minimalne to nic nie znaczące grupy utworzone przez zgrupowanie obcych ludzi na podstawie trywialnych kryteriów; jednak owo minimalne członkostwo nadal przejawia się w stronniczości wobec grupy własnej. Jednorodność grupy obcej to spostrzeganie tych, którzy należą do grupy obcej, jako bardziej do siebie podobnych (jednorodnych…
… prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji agresywnych. Deprywacja relatywna to poczucie jednostki (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni. Bodziec wyzwalający agresję to przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz