Przyłącze kanalizacji sanitarnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyłącze kanalizacji sanitarnej-opracowanie - strona 1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Przyłącze kanalizacyjne-odcinek przwodu łączącego wewnętrzne instalacje kanalizacyjnew nieruchomoiści odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku-do granicy nieruchomości.
Przykanalik= przyłącze
Jeśli jest studzienka kanalizacyjna to odbiorca odpowiada za tę część która jest do studzienki.
Jeśli robimy przyłącza do budynku którego jeszcze nie ma to dla zakładu wodociągów musimy dać informację o zapewnieniu dostarczenia wody i/lub odprowadzeniu ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Jeśli budynek jest już wybudowany to wymagany jest projekt budowlany budynku, tzn. rzut piwnic lub przyziemia, przekrój poprzeczny budynku(skala 1:100 lub 1:50) oraz informacja o ilości przyborów sanitarnych
Ścieki odprowadza się do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
Przewód kanalizacyjny przełazowy- można przez niego przejść
prędkość samooczyszczająca oraz minimalna- (0,7 m/s)
średnica minimalna 0,15 m i spadek min. 1,5‰(dla Wrocławia)
Minimalne przykrycie: 1,4- 6-8 m(dla Wrocławia)
Lokalizacja studzienek i trasa przewodów
Połączenie z istniejącym kanałem sieci kanalizacji sanitarnej powinno się odbywać poprzez trójnik lub studzienkę. Włączenie do kanału powinno być wykonywane skośnie do osi kanału zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków( pod kątem 45°).Studzienki rewizyjne powinny być umieszczone możliwie jak najbliżej linii rozgraniczającej nieruchomości(max. do 2 m)
Podział studzienek kanalizacyjnych:
a)ze względu na ich średnicę i możliwość wejścia
-włazowe
-nie włazowe- potocznie zwane inspekcyjnymi
b)ze względu na pełnione funkcje
-deszczowe- z wpustem deszczowym, stosowane na kanałach ogólnospławnych(z zamknięciem wodnym) lub deszczowych
-rewizyjne inaczej kontrolne(315 mm?)- umieszczane na połączeniu przewodów przy granicy nieruchomości, przy każdej zmianie kierunku, średnicy lub spadku, lub w maksymalnej odległości co 35 m, jeśli średnica przewodu wynosi do 0,15 m oraz 50 m dla przewodów o większej średnicy.
c)ze względu na sposób wykonania studzienek
-prefabrykowane, gdy co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów
-monolityczne, gdy co najmniej komora robocza jest wykonana jako konstrukcja monolityczna
d) ze względu na rodzaj stosowanej kinety często studzienki rewizyjne, nie włazowe określane są jako:
-przepływowe
-połączeniowe
-zbiorcze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz