Przyimki miejsca - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyimki  miejsca - ćwiczenia - strona 1 Przyimki  miejsca - ćwiczenia - strona 2 Przyimki  miejsca - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Przyimki służące określaniu miejsca
near here, over there, on the corner, on the right/left, straight ahead, next to, opposite
above nad, ponad, powyżej, np. above the clouds - nad chmurami across przez, poprzez, na drugą stronę, np. across the street - na drugą stronę ulicy against o, np. against the wall - o ścianę (np. opierać się) along wzdłuż, np. along the wall - wzdłuż ściany among między (odnosi się do więcej niż dwóch przedmiotów lub osób), np. among the hills - między wzgórzami at na, przy, u, w, np. at home - w domu, at church - w kościele, at work - w pracy, at the bus-stop - na przystanku autobusowym, at the door - przy drzwiach, at school - w szkole, at the cinema - w kinie, at the bank - w banku, at her sister's - u jej siostry, at the grocer's - w sklepie spożywczym behind za, np.behind the door - za drzwiami below poniżej, pod, np. below the window - pod oknem beside obok, np. beside the house - obok domu between między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób), np. between you and me - między mną a tobą beyond poza, za, np. beyond the horizon - za horyzontem by obok, przy, np. by the window - przy oknie down w dół, na dole, np. down the river - w dół rzeki, ale: down the street - ulicą from z, np. from London - z Londynu in w, np. in London - w Londynie, in England - w Anglii ale: in the sky - na niebie, in the street- na ulicy in front of przed, z przodu, np. in front of the house - przed domem inside wewnątrz, np. inside the box - wewnątrz pudełka into do, w (środka, wnętrza), np. into the house - do środka domu near blisko, obok, w pobliżu, np. near the railway station - w pobliżu dworca on na, np. on the table - na stole out of z, ze środka, na zewnątrz, np. out of prison - z więzienia outside na zewnątrz, np. outside the building - na zewnątrz budynku over

(…)

… to do, np. to Warsaw - do Warszawy towards w kierunku, w stronę np. towards him - w stronę jego under pod, np. under the bed - pod łóżkiem up w górę, do góry, np. up the stairs - w górę po schodach within wewnątrz, w środku in against between into near towards from at on down
The boy hit the ball __________ the wall.
She comes _________ London.
Lucy is waiting ________ the bus stop.
She lives…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz