Angielskie formuly konwersacyjne i Angielskie przyimki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Angielskie formuly konwersacyjne i Angielskie przyimki - strona 1 Angielskie formuly konwersacyjne i Angielskie przyimki - strona 2 Angielskie formuly konwersacyjne i Angielskie przyimki - strona 3

Fragment notatki:

Niniejszy  darmowy  ebook zawiera fragment  pełnej wersji pod tytułem:  Angielskie formuły konwersacyjne i Angielskie przyimki Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,  kliknij tutaj Darmowa publikacja  dostarczona przez  Twój E-biznes Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tyl- ko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakie- kolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabra- nia się jej odsprzedaży, zgodnie z  regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by  ZloteMysli.pl Data: 7.05.2008 Tytuł: Angielskie formuły konwersacyjne i przyimki na przykładach Autor: Paweł Wimmer Wydanie II Projekt o kładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skład: Anna Grabka Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.  ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW:  www. ZloteMysli.pl EMAIL:  kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.  All rights reserved.  SPIS TREŚCI Wstęp. ......................................................................................7 Formy zwracania się. ...............................................................8 Przyciąganie uwagi. ..................................................................9 Informacje. .............................................................................11 Wiedza, niewiedza. .................................................................11 Powitania. ..............................................................................12 Pożegnania. ............................................................................13 Przedstawianie. ......................................................................15 Gratulacje i życzenia. ..............................................................15 Zaproszenia, oferty. ................................................................17 Podziękowania. ......................................................................18 Prośby. ...................................................................................19 Przeprosiny. ...........................................................................22 Zgoda, akceptacja, aprobata. ..................................................23 Niezgoda, protest, dezaprobata. .............................................25 Wątpliwość, wahanie, niewiara. .............................................27 Zdziwienie, zaskoczenie. ........................................................28 Zachęta, ponaglenie. ..............................................................30 Współczucie, żal, solidarność. ................................................30 Rady, sugestie. .......................................................................32 Opinie. ...................................................................................34

(…)

… I trouble you for... (a
minute of your time)?
Czy mógłbym cię prosić o... (chwilkę
twojego czasu)?
Could you do me a favour and...
(shut the door)?
Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę
i... (zamknąć drzwi)?
May I ask you to... (sit down)
Czy mogę cię prosić o... (zajęcie
miejsca; żebyś usiadła)?
May I trouble you for... (a warm
glass of milk)?
Czy mogę cię prosić o... (szklankę
ciepłego mleka)?
You would…
…?
O czym mówisz?
What about a cup of tea?
Co powiesz na szklankę herbaty?
She ought to do something about Ona powinna coś zrobić ze swoim
her make-up.
makijażem.
The word about podcasting
rapidly spread through the
Internet.
Informacje o podcastingu szybko
rozprzestrzeniły się po Internecie.
She often wanders about the
streets.
Ona często błąka się po ulicach.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł…
… się gdzieś po
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
ANGIELSKIE FORMUŁY I PRZYIMKI – fragment – kliknij po więcej
Paweł Wimmer
● str. 18
the way.
drodze.
Go to the supermarket and look
along the shelves.
Idź do supermarketu i rozejrzyj się po
półkach.
OBOK, PRZY, RÓWNOLEGLE
ALONGSIDE
The marketplace alongside the
river closed many years ago.
Targowisko wzdłuż rzeki zostało
zamknięte wiele lat temu…
… among all of Podzieliliśmy ciasto pomiędzy nas
us.
wszystkich.
Share out your fortune among
your friends.
Rozdziel swoją fortunę między
przyjaciół.
He lived among the Zulus for
quite a few years.
On mieszkał wśród Zulusów przez
ładnych parę lat.
I like walking, among other
things.
Lubię spacerować, między innymi.
The unemployment among young Bezrobocie wśród młodych ludzi
people in Poland is alarming…
… a janitor.
Pracuję jako dozorca.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
ANGIELSKIE FORMUŁY I PRZYIMKI – fragment – kliknij po więcej
Paweł Wimmer
● str. 21
She is employed as a journalist.
Ona jest zatrudniona jako dziennikarz.
He was sickly as a child
On był chorowity jako dziecko.
As his closest friend you can tell
him the truth.
Jako jego najbliższy przyjaciel możesz
mu powiedzieć prawdę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz