Przyczyny restrukturyzacji kadr

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny restrukturyzacji kadr - strona 1

Fragment notatki:

Przyczyny restrukturyzacji kadr: zatrudnianie przypadkowych osób
brak możliwości zagospodarowania nadmiernych ilościowo lub niedostosowanych kompetencyjnie zasobów ludzkich
trudności w stabilizacji kadr fachowców, przy jednoczesnych trudnościach pozbycia się gorszych pracowników
szkolenie wszystkich pracowników, a nie wyłącznie tych, w przypadku których istnieje taka potrzeba
niejasne kryteria wynagradzania
niskie morale zespołów pracowniczych
brak jasno wytyczonej ścieżki kariery
brak kultury organizacyjnej wynikającej z tradycji etyki
Cele restrukturyzacji kadrowej: dostosowanie zatrudnienia do zmian strategii rozwoju przedsiębiorstwa (np. zmiana kwalifikacji i liczby pracowników)
dostosowanie kadr do wymogów otoczenia (np. zmiany w systemach wynagradzania)
zapewnienie wyższej wydajności pracy w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa Podstawowe formy restrukturyzacji kadr: naprawcza
doraźny charakter
szybka i radykalna redukcja zatrudnienia
towarzyszy innym działaniom naprawczym
wysoki koszt i konfliktogenność
duży opór pracowników
spadek morale personelu
pożądany outplacement
rozwojowa:
uwzględnia długookresowe potrzeby zatrudnienia oraz podaż na rynku pracy
zmiana treści pracy i wymagań kwalifikacyjnych
kształtowanie zdolności przystosowawczej pracowników do zmieniającego się wewnętrznego rynku prac
określanie długookresowych planów rozwoju potencjału pracy wraz ze ścieżkami kariery
Metody restrukturyzacji kadrowej: ilościowa: bezpośrednia redukcja (poprzez wcześniejsze emerytury oraz zwolnienia indywidualne i grupowe) lub rekrutacja
pośrednia redukcja (wstrzymanie przyjęć, naturalne odejścia, przeniesienia, zlikwidowanie nadgodzin, skrócenie czasu pracy) lub pośrednia rekrutacja (wydłużenie czasu pracy)
jakościowa: zmiany organizacji pracy (poszerzanie lub zawężanie zakresu zadań, elastyczne formy czasu pracy, telepraca)
podnoszenie kwalifikacji pracowników
zmiana motywacji poprzez pozapłacowe instrumenty motywacyjne
kształtowanie kultury organizacyjnej i procesy integracyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz