Przychody i zyski - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przychody i zyski - omówienie zagadnień - strona 1 Przychody i zyski - omówienie zagadnień - strona 2 Przychody i zyski - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

PRZYCHODY I ZYSKI – są def. w ust.o rach. Jako uprawdopodobnioe powstanie w
okresie sprawozdawczym korzyści ekonom.-ch o wiarygodnie określonej wartości, w formie:
1.zwiększenia wartości aktywów albo
2. Zmniejszenie wart.zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kap.własnego (lub
zmniejszenia jego niedoboru) w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub
właścicieli.
Przychody powstają przede wszystkim w wyniku:
- sprzedaży dóbr i usług,z których uzyskiwane są środki pieniężne;
-należności;
-mogą mieć także formę prowizji, czynszów, opłat dzierżawnych,odsetek lub dywidend.
ZYSKI – zwiększenie korzyści ekonomicznych niektórych zdarzeń gosp.prezentowane jest w
formie zysków, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi z ich osiągnięciem.
Przykłady:
-z.ze sprzedaży ŚTych oraz WNiPr;
-z.ze sprzedaży inwest.finans.;
-ZN (zdarz.los)
Typowe zdarzenia prowadzące do powstania korzyści ekonomicznych przez zwiększenie
aktywów to:
1.uzyskanie środ.pieniężnych lub należności ze sprzedaży wyrobów, usł.i towarów.;
2.zyski ze sprz.składników aktywów rzecz.i finans.;
3.wzrost wart.lub ulepsz składnika akty;
4.otrzymanie darowizny,dotacji,subwencji;
5.wzrost kursu waluty obcej, w której wyraż.jest nal. od dłuż.
Zmniejszenie wartości zobowiązań zdarza się głównie przez:
1.umorzenie zobowiązań przez wierzyciela;
2.rozwiązanie rezerw w przypadku ustania przyczyny ich utworzenia;
3.spadek kursu waluty obcej,w której wyrażone jest zobowiązanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz