Przewlekłe narażenie i śmierć przez drobne cząstki-przegląd badań sześciu miast

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewlekłe narażenie i śmierć przez drobne cząstki-przegląd badań sześciu miast - strona 1 Przewlekłe narażenie i śmierć przez drobne cząstki-przegląd badań sześciu miast - strona 2 Przewlekłe narażenie i śmierć przez drobne cząstki-przegląd badań sześciu miast - strona 3

Fragment notatki:

    „Chronic Exposure to Fine Particles and Mortality: An Extended  Follow-up  of the Harvard Six Cities Study from 1974 to 2009” Johanna Lepeule, Francine Laden, Douglas Dockery and Joel Schwartz Przewlekłe narażenie i śmierć przez drobne cząstki:przegląd badań sześciu miast w  Harvardzie od 1974r.do 2009r.     ● Badania epidemiologiczne wykazały związek między drobnymi  cząstkami (PM2,5) a śmiercią ludzi. ● Narażenie na zanieczyszczone powietrze u poszczególnych  ludzi spowodowało choroby układu krążenia,raka płuc i śmierć z  tym zwiazana. ● Badania w których wszególności uwzgledniono śmiertelność na  raka płuc przez drobne cząsteczki wszystkie wyszły z wynikiem  pozytywnym.     PM2,5 ● Pył zawieszony PM2.5 jest mieszaniną substancji organicznych  i nieorganicznych.  ● Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne  powstające w wyniku procesów antropogenicznych i  naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w  wyniku przemian jego prekursorów: dwutlenku siarki, dwutlenku  azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych  związków organicznych.  ● Pył PM2.5 jest również zanieczyszczeniem transgranicznym,  transportowanym na odległość do 2500 km. W powietrzu może  pozostawać przez wiele dni lub tygodni, a sedymentacja i opady  nie usuwają go z atmosfery.     ● Współzależność od czasteczek a śmierci nie mogą być  proporcjonalne ,zależność stężenie od ilości procentowej  związku nie mogą być liniowe ● Standardy jakości powietrza badane są przez Światową  Organizację Zdrowia i Agencje Ochrony Środowiska     ● Celem badania było sprawdzenie związku między odpornością  a przewlekłym narażeniem na PM2,5 i śmiertelność  obserwowaną w naturalnych badaniach,które są kontynuacją  badań z Harvardu sześciu miast przez wykorzystanie analizy z  11lat dodatkowych obserwacji  przy narażeniu na niższe  cząsteczki (15 μg/m3)     ● Badano różne opóźnienia ekspozycji, testowano ksztalt PM2,5,  zależność stężenie a umieralność, zmiany w danym czasie,  skutki i efekty zachodzące w każdym roku.   ● Przeanalizowano przyczyny śmierci na raka płuc i oceniano  wpływ PM2,5 od zależności palenia papierosów     Metody: ● Badanie ludzi- dorośli byli losowo pobierani z sześciu miast na  wschodzie i środkowym zachodzie USA między 1974 a 1977r.;  1974-Watertown,Massachusetts; 1975- Kingston, Harriman,  Tennessee, Missouri; 1976-Steubenvil e, Ohio, 

(…)

… informacje dotyczące wieku, płci,
wagi,wzrostu, poziomu wykształcenia,palenie tytoniu,
nadciśnienie tętnicze,cukrzyca.

Wszystkich uczestników poddano testom spirometrycznym na
zbadanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i
zdefionowano jako:
(FEV1 ÷ FVC) <70%
FEV1-natężenie objętości wydechowej w 1s
FVC-natężenie pojemności życiowej
Analiza jak w poprzednich latach obejmowała 8096…
…-Topeka,
Kansas
● Za pomocą ankiety zebrano informacje dotyczące wieku, płci,
wagi,wzrostu, poziomu wykształcenia,palenie tytoniu,
nadciśnienie tętnicze,cukrzyca.
● Wszystkich uczestników poddano testom spirometrycznym na
zbadanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i
zdefionowano jako:
(FEV1 ÷ FVC) <70%
FEV1-natężenie objętości wydechowej w 1s
FVC-natężenie pojemności życiowej
● Analiza…
… tego ustalono śmiertelność przez palenie
papierosów.
Czułość analizy- ekspozycja na PM2,5 od 1 do 5 lat przed
śmiercia, zgony tylko naturalne i w tych samych miastach gdzie
dani uczesnicy zapisywali się do rejestracji.
Model Poissona

Rozkład prawdopodobieństwa, wyrażajacy szereg wydarzeń
mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia
występują ze znaną średnią częstotliwością i sposób nie
zależny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz