Przestępczość zorganizowana - Handel narkotykami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3906
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczość zorganizowana - Handel narkotykami - strona 1 Przestępczość zorganizowana - Handel narkotykami - strona 2 Przestępczość zorganizowana - Handel narkotykami - strona 3

Fragment notatki:

Przestępczość zorganizowana Na ogół przestępczość zorganizowaną definiuje się jako zachowujące podział zadań, świadome i dobrowolne, na trwałe zorganizowane współdziałanie wielu osób dl popełnienia przestępstw - często przy wykorzystywaniu współczesnej infrastruktury - w celu osiągnięcia możliwie szybko wysokich zysków. Ogólnie przyjęte kryteria przestępczości zorganizowanej to: hierarchiczna struktura, podział zadań, pranie brudnych pieniędzy, korumpowanie wysokich urzędników, powiązanie grup przestępczych z różnymi rodzajami przestępczości. Problem w zdefiniowaniu polega głównie na rozpoznaniu przestępczości zorganizowanej, na rozpoznanie mają wpływ następujące wskaźniki: - przygotowanie i planowanie przestępstwa
- wykonanie czynu przestępnego
- wykorzystanie (sprzedaż) łupu - konspiracyjne działanie sprawców
- powiązanie sprawców bądź przestępstw - struktura grup
- pomoc dla członków grupy
- dążenia monopolistyczne - korumpowanie osób wpływowych - działanie w celu wywierania wpływu na opinię publiczną. Definicja przestępczości zorganizowanej utworzona przez Konferencję Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych grupa robocza „Ściganie Karne Zorganizowanej Przestępczości”. Brzmi ona następująco: przestępczość zorganizowana to planowe, określone dążeniem osiągnięcia zysku bądź władzy, popełnianie przestępstw, które pojedynczo i w całości mają duże znaczenie, gdy więcej niż dwóch uczestników, przy podziale pracy, współdziała przez dłuższy lub nieograniczony czas: Przy wykorzystywaniu przemysłowych bądź handlowych struktur Przy użyciu przemocy lub innych środków zastraszania Przy wywieraniu wpływu na politykę, środki masowego przekazu, administrację, wymiar sprawiedliwości i gospodarkę.”
Grupa robocza stwierdziła występowanie zorganizowanej przestępczości w następujących dziedzinach przestępczości: - handel narkotykami i ich przemyt
- handel bronią i jej przemyt
- przestępczość związana z życiem nocnym (sutenerstwo, prostytucja, handel żywym towarem, nielegalne gry hazardowe)
- wymuszanie haraczy za ochronę
- nielegalne pośrednictwo pracy i zatrudnienie
- nielegalna imigracja
- fałszerstwo znaków firmowych (piractwo rynkowe)
- przemyt złota
- oszustwa w zakresie lokat kapitału
- oszustwa dotyczące subwencji i uchylanie się od opłat celnych
- fałszerstwa i nadużycia w bezgotówkowych środkach płatniczych
- produkcja i puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy - przerzut wysokowartościowych samochodów i ładunków (w tym morskich i kontenerowych)

(…)

… groźby podczas przesłuchań, rozpowszechnianie pogłosek, że dany policjant (lub prokurator) powinien być zabity, sterowane informacje prasowe zawierające ataki na policję lub szlakujące poszczególnych policjantów. W obrębie zorganizowanej przestępczości najbardziej aktywne obszary działalności przestępczej związane są z czerpaniem korzyści z prostytucji i związanego z tym handlu ludźmi, a także handlu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz