Przestępczość w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczość w Polsce - strona 1 Przestępczość w Polsce - strona 2 Przestępczość w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Przestępczość w Polsce Przestępstwa stwierdzone W okresie 1989-2008 liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych w poszczególnych latach wynosiła od niemal 550tys. Do ponad 1 082tys. Wskaźnik dynamiki w latach 2003-2008 wynosił 0,74, co oznacza 26% spadek liczby przestępstw w porównaniu z poprzednimi latami. W 2008 liczba przestępstw stwierdzonych w porównaniu z 2007 zmniejszyła się o 6%, a współczynnik zagrożenia przestępczością na 100tys. Mieszkańców obniżył się 184, z 2995 do 2810. w latach 2004-2008 liczba przestępstw spadła o 26% (średnio 6% na rok). Czyny o charakterze przestępczym są również popełniane przez osoby nieletnie, ze względu na wiek sprawców są one określane jako czyny karalne. Liczba tych czynów w 2008 roku wyniosła ponad 74tys. Po 1989 roku liczba czynów karalnych popełnianych przez nieletnich znacznie wzrosła.
Zdecydowana większość przestępstw jest popełniana w miastach, struktura przestępczości w podziale na miasto/wieś nie uległa istotnym zmianom w czasie. W latach 1989-2008 w miastach popełniano od 79 do 84,5% wszystkich przestępstw. W 2008 nawięcej przestępstw stwierdzono w województwie śląskim (ponad 153tys.), mazowieckim (ponad 135tys.) oraz dolnośląskim (ponad 105tys.) Biorąc pod uwagę wskaźnik liczby przestępstw w przeliczeniu na 100tys. Mieszkańców, najwyższy jest on w województwie lubuskim (3759/ 100tys.), dolnośląskim (3662) i pomorskim (3394), najniższy w podkarpackim (1814), podlaskim (2139) i lubelskim (2313). Można zaobserwować ogólną tendencję wzrostu liczby przestępstw w zachodniej części kraju. Analiza wykazała że nasilanie się niektórych przestępstw wykazuje wyraźny związek ze wzrostem bezrobocia. Struktura przestępstw W ogólnej strukturze przestępstw, większość stanowią przestępstwa kryminalne. W 2008 ich udział w całkowitej liczbie przestępstw stwierdzonych wyniósł 71%. Na drugim miejscu są przestępstwa drogowe - 16%, a na trzecim gospodarcze - 13%. Liczba przestępstw kryminalnych w 2008, w porównaniu do 2007 zmniejszyła się o 7,5%, a w całym okresie 2003-2008 następowała wyraźna tendencja spadkowa. Także w przestępstwach gospodarczych odnotowano spadek ich liczby w latach 2007 i 2008. Przestępstwa według poszczególnych kategorii Zabójstwa W 2008 liczba zabójstwa wynosiła 759, co oznacza wyraźne zbliżenie do poziomu z 1990. W porównaniu z rokiem 2007 liczba ta spadła o 10,5%. Najliczniejszą grupę zabójstw stanowią zabójstwa na tle nieporozumien rodzinnych. W każdym roku ich liczba wynosi 250-300. Na tle rabunkowym w ostatnich latach popełniano 120-150 zabójstw rocznie. W 1998 wprowadzono do kodeksu karnego pojęcie zabójstwa na zlecenie. Maksymalną liczbę takich zabóstw odnotowano w 2002. W obrębie kategorii 'nieporozumienia rodzinne' mieszczą się liczne przypadki zabójstw dokonywanych przez mężczyzn na swych żonach, jak również nierzadkie przypadki zabójstw których sprawcami są kobiety - żony. W wielu przypadkach zabójstwa te są popełniane w stanie upojenia alkoholowego. W 2006 roku odnotowano wzrost zabójstwa popełnianych przez nieletnich, jednak w kolejnych dwóch latach liczba ta ponownie spadła osiągając w 2007 - 11, a w 2008 - 9.

(…)

… poniżej 500 w 2007 i 2008. W 2007 stwierdzono ponad 27tys. kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, w 2008 26tys. Wśród nieletnich liczba ta wynosiła w 2008 ponad 8tys. przypadków. Zmiany liczby stwierdzonych kradzieży z włamaniem charakteryzowały się zupełnie innym przebiegiem czasowym. Liczba kradzieży z włamaniem przez nieletnich w 2008 była najniższa od lat '90. Przestępstwa narkotykowe
W 2008 stwierdzono…
…%, ale w 2008 była ona najniższa od roku 1991 i wyniosła 81,1%. Nieco niższa jest wykrywalność sprawców bójek i pobić - średnio 75,2%. Rok 2005 był rokiem poprawy stopnia wykrywalności tych przestępstw i od tego czasu utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie, ok. 78%. Jeszcze niższa jest wykrywalność sprawców wymuszeń i kradzieży rozbójniczych i wynosi średnio 45% w latach 1990-2008, w roku 2008 - 63,8%. Wykrywalność kradzieży wyniosła w 2008 26% i stale rośnie. Wykrywalność sprawców udziału w bójce lub pobiciu wahała się między 75 a 84% i od 2000 wykrywalność utrzymuje się na poziomie 77-78%.
Struktura wykrywalności
Wskaźnik wykrywalności w poszczególnych województwach bardzo się różni, w 2008 mieścił się on w granicach 50% dla KSP Warszawa i 60% dla całego województwa do 77,3% dla województwa
… : mazowieckie, śląskie, okręg warszawski Najmniej: podkarpackie
Kradzieże rozbójnicze najczęściej występują w dużych miastach(200 tys i więcej mieszkańców) i bardzo dużych(powyżej 500 tys.), najmniej w miastach mniejszych(za wyjątkiem Legnicy-w 2005)
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
Najwięcej:województwo śląskie, mazowieckie, dolnośląskie Najmniej: południowy wschód Polski, wschód Polski
Jeśli chodzi o miasta , najwyższe…
… stwierdzonych uszczerbków na zdrowiu w ostatnich latach wynosi 14tys, rocznie. Sprawcami są również nieletni, rekordowa liczba przypadków została stwierdzona w 2007 - 3534. W 2008 stwierdzono 3384 przypadki, świadczy to o nasilającej się demoralizacji wśród nieletnich. W 2007 roku stwierdzono 14 327 przestępstw typu udział w bójkach i pobiciach, w 2008 o około 50 więcej. Skala tego typu przestępstw zwiększyła…
…, rozbój i wymuszanie(2008-ponad 45 tys. Podejrzanych,)
- Przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu(12 tys-2000, 13.5 tys.-2008) przyczyna: -przemiany społeczne i gospodarcze kraju, tworzenie wolnego rynku i swobodnego przepływu towarów i usług przy nowo tworzonych i często zmienianych mechanizmach prawnych sprzyjało popełnianiu przestępstw gospodarczych
STATYSTYKA PODEJRZANYCH-STRUKTURA
-Najliczniejsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz