Przepadek przedmiotów art. 44

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepadek przedmiotów art. 44 - strona 1 Przepadek przedmiotów art. 44 - strona 2

Fragment notatki:

Przepadek przedmiotów art. 44 Art. 44. § 1. Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. § 2. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. § 3. Jeżeli orzeczenie przepadku określonego w § 2 byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. § 4. Jeżeli orzeczenie przepadku określonego w § 1 lub 2 nie jest możliwe, sąd może orzec przepadek równowartości przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. § 5. Przepadku przedmiotów określonych w § 1 lub 2 nie orzeka się, jeżeli podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi. § 6. W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd może orzec, a w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka, ich przepadek. § 7. Jeżeli przedmioty wymienione w § 2 lub 6 nie stanowią własności sprawcy, ich przepadek można orzec tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie; w razie współwłasności orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału. § 8. Objęte przepadkiem przedmioty przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Obejmuje trzy grupy przedmiotów: — jako przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa § 1 to tzw. producta sceleris - tzn. owoce przestępstwa, chodzi tu o np. rzeczy skradzione a nie o pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, chodzi o przedmioty, które nie podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu — w postaci przepadku przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa § 2, przedmioty te to tzw. instrumenta sceleris, chodzi tu o narzędzia przestępstwa, czyli o rzeczy wytworzone lub przysposobione do popełnienia przestępstwa, chodzi też o przedmioty, czyli o rzeczy ogólnego użytku przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Nie można stawiać znaku = narzędziem a przedmiotem; — przedmioty, których wytwarzanie, obrót lub przewóz jest zabronione przez prawo. Przesłanką orzeczenia przepadku narzędzi jest przestępstwo umyślne. Podlegające przepadkowi przedmioty muszą pozostawać w proporcjonalności do wagi przestępstwa - wynika to w sposób jednoznaczny z art. 44 § 3 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz