Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu  geodezyjnego na powierzchni elipsoidy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu  geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - strona 1 Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu  geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - strona 2 Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu  geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 3 Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu  geodezyjnego na powierzchni elipsoidy GRS80  Maria Świerz Gr. 14 Nr 9 1. Obliczenie współrzędnych geodezyjnych ϕ, λ, h punktów 1 i 2 na podstawie  ich współrzędnych XYZ (metoda Bowringsa) Parametry elipsoidy GRS80: a = 6378137 m  b = 6356752,314 m f = 1:298,257 e2 = 6,69437999155298 * 10-3 e' 2 = 6,73949674370719 * 10-3 α13 = 45o00'00.0000'  = 0,7853981634 [rad] s13 = 46000,00 [m] Punkt r [m] Θ [ o ' ''] N [m] 1 4108024,79 49o 54' 18,8257' 6390702,04 2 4139698,14 49o 32' 59,1494' 6390570,75 Punkt X [m] Y [m] Z [m] 1 3860280,58 1405027,22 4862980,55 2 3876279,75 1453119,40 4839217,41 Punkt ϕ [ o ' ''] λ [ o ' ''] h [m] 1 50o 00' 0,0001' 19o 59' 59,9997' 250,00 2 49o 38' 40,7921' 20o 32' 59,1122' 2528,22 2. Szkic rozmieszczenia punktów 3. Obliczenie współrzędnych geodezyjnych ϕ3 , λ3  punktu 3 za pomocą zadania  „wprost” metodą szeregów potęgowych η2 = 0,00278459771 t = 1,19175359340 V2 = 1,00278459771 u = 0,00508972437 v = 0,00508972437 Punkt ϕ [ o ' ''] λ [ o ' ''] α3-1 [ o ' ''] 3 50o 17' 29,5110'   20o 27' 23,2079' 225o 21' 1,4604' 4. Obliczenie długości i azymutów linii geodezyjnej boku 1-3 za pomocą zadania  „odwrotnego” metodą szeregów potęgowych ϕm = 0,8752087127076 rad = 50o 08' 44,7556' dϕ = 0,0050881727581 rad = 00o 17' 29,5110' dλ = 0,0079664981058 rad = 00o 27' 23,2082' η2 = 0,0027677199755 t = 1,1979297250846 W1 = 0,0051052212834 W2 = 0,0050740941968 αm = 0,7884560300711 rad = 45o 10' 30,7303' dα =0,0061157326626 rad = 00o 21' 1,4604' Nm = 6390755,83 m s13 [m] s13 [m] α13 [ o ' ''] α31 [ o ' ''] 46000,00 46000,00 45o 00' 0,0001' 225o 21' 1,4605' 5. Metoda Clarke'a (zadanie wprost) Rys. Metoda punktu pomocniczego Dysponując współrzędnymi punktu P1 , obliczmy średni promień krzywizny elipsoidy  w tym punkcie R1 . Na kuli o tym promieniu rozwiązujemy mały prostokątny trójkąt sferyczny P1 P'2 P2 .  W pierwszej kolejności  wyznaczamy nadmiar sferyczny w tym   trójkącie  ε  ,aby   następnie   móc     skorzystać   z   twierdzenia   Legendre'a  Przyprostokątne u i v wyrażają się następująco: u = s12 cos(A12 -2/3ε) v = s12 sin(A12 -1/3ε) Dodając do ϕ1 kątową wartość ½ u możemy wyznaczyć średni promień krzywizny  Mm  łuku   południka    P1  P'2  .   Odniesiona   do   tego   promienia   wartość   kątowa   u  wyznacza szerokość ϕ'2 punktu P'2 . Interesującą nas różnice szerokości  ϕ'2 - ϕ2  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz