Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - strona 1 Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - strona 2 Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:

Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego w drodze porozumienia  Formy współwdziałania jednostek samorzadu terytorialnego:
o Administracyjne: związki komunalne, porozumienia komunalne (administracyjne).
o Cywilne: stowarzyszenie, fundacja.
o Mieszane (cywilno-administracyjne)
 Istota porozumienia administracyjnego:
o W wyniku zawartego porozumienia zadania wykonuje się subsydiarnie (tzn zamiast
pierwotnie właściwych jednostek samorządu terytorialnego).
o Struktury pozostają te same (inaczej niż w wypadku związku komunalnego)
o Nie można tu mówić o subdelegacji zadań, gdyż mamy doczynienia ze zmianą
właściwości poprzez specyficzną formę publicznoprawną jaką jest porozumienie
administracyjne.
o U podstaw istoty porozumienia leży możliwość przekazania zadań publicznych, ale
dla realizacji tych zadań konieczne jest też przekazanie kompetencji. Stanowienie
prawa miejscowego nie jest zadaniem publicznym, ale kompetencją służącą do
realizacji powierzonych zadań.
 Strony porozumienia administracyjnego - organy administracji publicznej:
o gmina-gmina, gmina-powiat (na uzasadniony wniosek gminy), gmina-województwo
(na obszarze którego leży gmina), powiat-powiat, powiat-województwo,
województwo-województwo.
 Przedmiot porozumienia: zadania publiczne (ale tylko takie zadania, którymi ustawodawca
pierwotnie obarczył dany organ) i kompetencje;
 Odpowiedzialność - jednostka samorządu terytorialnego przejmująca zadanie przejmuje
jedynie ciężar samego wykonania zadania publicznego, a odpowiedzialność nadal ponosi
jednostka przekazująca. Przypadki zastępowania organów jednostek samorządu terytorialnego ROZWIĄZANIE organu jednostki samorządowej
z mocy prawa
- w razie gdyby rada powiatu/sejmik województwa nie wybrały zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyników wyborów przez organ wyborczy
lub od dnia przeprowadzenia zmiany podziału
terytorialnego państwa (dzielenie lub łączenie
jednostek samorządu terytorialnego)
- w czasie pomiędzy rozwiązaniem rady/sejmiku a
dokonaniem wyboru zarządu przez nową radę,
funkcje organów pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego ds. administracji publicznej
- gdyby w określonym w ustawie termine nie doszło
do powołania w wyborach przedterminowych
rady/sejmiku lub doszło do powołania ale wybrane
rady/sejmiki nie dokonały wyboru zarządu - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz