Przemysł wysokiej techniki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemysł wysokiej techniki-opracowanie - strona 1 Przemysł wysokiej techniki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przemysł wysokiej techniki
Przemysł wysokiej techniki (high-technology) nazywany jest również przemysłem zaawansowanych technologii lub przemysłem wysokiego przetwarzania. Przemysł wysokiej techniki obejmuje produkcję: - elektroniki przemysłowej - np. półprzewodniki, tranzystory, układy scalone, mikroprocesory, urządzenia pomiarowe i poligraficzne, sprzęt telekomunikacyjny i medyczny, aparatura naukowo-badawcza i biurowa; - elektroniki użytkowej - np. komputery osobiste, kalkulatory, sprzęt audio-wideo, cyfrowe telewizory i aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, zegarki elektroniczne, przyrządy optyczne; - chemiczną i farmaceutyczną - np. materiały syntetyczne, chemikalia nieorganiczne, tworzywa sztuczne, leki nowej generacji (oparte na biotechnologiach); - lotniczą, rakietową i zbrojeniową - np. samoloty, statki kosmiczne, sprzęt do lotów i badań kosmicznych, rakiety, uzbrojenie; - maszyn i robotów - np. urządzenia elektroenergetyczne, rozdzielcze i przekaźnikowe, obrabiarki, silniki, turbiny, automaty. Duża różnorodność produkcji jest jedną z przyczyn braku ścisłej definicji przemysłu wysokiej techniki. Obecnie do wydzielenia go stosuje się łącznie dwa kryteria: - udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe wynoszący nie mniej niż 3,5% całości wydatków poniesionych w produkcji; - udział pracowników naukowych i kadry inżynieryjno- technicznej nie mniejszy niż 20-25% ogółu zatrudnionych. W przemyśle wysokiej techniki proces produkcji jest wyraźnie podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy to tzw. faza innowacji, która obejmuje badania naukowe, opracowanie koncepcji technologicznych i produkcję próbnych serii. Etap drugi stanowi masowa produkcja artykułów końcowych lub wytwarzanie półproduktów i ich montaż. Każda z tych dwóch faz cyklu produkcyjnego ma inne wymagania lokalizacyjne. Na pierwszym etapie produkcji najważniejszymi czynnikami lokalizacji są: - duże zasoby finansowe na badania innowacyjne i testowanie wyrobów, w tym tzw. kapitał ryzyka; - bliskie sąsiedztwo wyższych uczelni i innych placówek naukowych prowadzących badania podstawowe i kształcących kadry; - wysoko kwalifikowana kadra inżynierska i ekonomiczna (marketing); - dobra infrastruktura komunikacyjna ułatwiająca szybki kontakt konstruktorów z innymi ośrodkami; - czyste środowisko niezbędne w procesach technologicznych produkcji, np. czyste powietrze przy produkcji półprzewodników; - atrakcyjny krajobraz wpływający na intensywność i efektywność pracy umysłowej. Przemysł zaawansowanych technologii znajduje najlepsze warunki lokalizacji na dalekich peryferiach wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych i mało przekształconych terenach rolniczych, pod warunkiem dobrego ich skomunikowania z dużymi ośrodkami miejskimi. Wysokie koszty własne powodują, że przemysł ten powstaje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, posiadających duże zasoby kapitałowe i naukowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz