Przejawy pracy intelektualnej poza ochroną prawa autorskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przejawy pracy intelektualnej poza ochroną prawa autorskiego - strona 1

Fragment notatki:

Przejawy pracy intelektualnej będące poza ochroną prawa autorskiego
-odkrycia
-idee
-procedury
-metody
-zasady działania
-koncepcje matematyczne
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego
1)ratio legis związane jest z interesem publicznym, wyrażającym się w swobodzie dostępu i korzystania z tego rodzaju materiałów
*akty normatywne
-ustawy, rozporzadzenia RM, umowy międzynarodowe, porozumienia normagtywne, akty prawa miejscowego
*urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
-dokumenty urzędowe- orzeczenia sadów, decyzje administracyjne, obwieszczenia, ogólniki,wzory pism, zaświadczenia
-materiały urzędowe- urzędowe uzasadnienia aktów prawnych, przeznaczone przez odpowiednie władze do powszechnej znajomości druki, formularze, wzory pism, tedty egzaminacyjne, włączone do akt sprawy pisma procesowe (zaskarżenie orzeczeń, apelacja, kasacja) skargi i wnioski składane przez obywateli, raporty i opinie biegłych rewidentów powstające w rezultacie zastosowania swoistej procedury urzędowej
-urzędowe znaki i symbole- znaki drogowe, znaki akcyzy, znaki Sił Zbrojnych, ordery, odznaczenia, herby miast, stemple, urzędowe oznaczenia instytucji i organizacji międzynarodowych
*opublikowane opisy patentowe lub ochronne
-opis patentowy - część składowa dokumentu patentowego podlegająca publikacji; składa się z części bibliograficznej, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i czasami rysunków
-opublikowany opis ochronny - opisowa część świadectwa ochronnego, przez wydanie którego stwierdza się udzielenie prawa ochronnego na określony wzór użytkowy lub przemysłowy
2)ratio legis związane jest z interesem społecznym (swobodą szybkiego przepływu bieżacych informacji)
*proste informacje prasowe -kroniki wypadków
-notowania giełdowe
-kursy walut
-repertuary kinowe
-prognozy pogody
-wiadomości bieżące
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz