przedsiębiorstwo - Wyklad

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przedsiębiorstwo - Wyklad - strona 1 przedsiębiorstwo - Wyklad - strona 2 przedsiębiorstwo - Wyklad - strona 3

Fragment notatki:


MIKROEKONOMIA Przedsiębiorstwo Przesiębiorstwo jest to podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorstwa są zróżnicowane pod względem rozmiarów i form własności.
Biorąc pod uwagę rozmiary przedsiębiorstwa zazwyczaj wyróżnia się trzy grupy:
przedsiębiorstwa małe średnie i duże.
Kryterium tego podziału najczęściej jest liczba zatrudnionych, ale kryterium określenia romiarów przedsiębiorstwa mogą być też przychody ze sprzedaży: produkcji, usług, towarów jakie firma uzyskuje. Może też być wartość majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa Według kryteriów przyjętych w Unii Europejskiej do przedsiębiorstw małych zalicza się takie przedsiębiorstwa które zatrudniają do 50 pracowników. Niekiedy jeszcze statystycznie wyróżnia się tzw. mkropodmioty a więc od 1 do 5 pracowników (zupełnie małe).
50 do 250 pracowników - przedsiębiorstwa średnie i powyżej 250 duże.
U nas kiedyś przedsiębiorstwa państwowe to były przedsiębiorstwa, w których liczba pracowników zaczynała się od 500, 1000, kilku tysięcy osób, np. Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego były takimi obok kopalni kolosami ponieważ pod jednym zarządem skupiały cały cykl produkcyjny. Bywało od 8, 10 tysięcy i więcej , w tej chwili prawie nic z tego nie pozostało, największe mają po 200 osób i mają tylko jakiś niewielki fragmwnt tego co kiedyś było.
Podział przedsiębiorstw na małe ,średnie i duże ma znaczenie praktyczne zwłaszcza wówczas gdy Państwo stara się zapewnić sprzyjące warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w taki sposób, że np. małe przedsiębiorstwa mogą prowadzić uproszczoną rachunkowość, korzystają z uproszczonych form opodatkowania, mają nawet niższe stawki podatkowe niż duże przedsiębiorstwa. Małe mogą mieć dostęp do kredytów bankowych na innych zasadach, przy innych poręczeniach, przy innych zabezpieczeniach niż duże. Mogą liczyć np. na różnego rodzaju formy pomocy unijnej typu programy nastawione na wspieranie postępu technicznego, innowacje, eksportu, ochrony środowiska.
Duże firmy maj ą zalety, ale maj ą też wady , przede wszystkim zachowują się w sposób monopolistyczny. Wpływaj ą na kształtowanie się cen . N arzucają ceny na czym cierpią i odbiorcy i kooperanci przedsiębiorstw, więc jedną z metod , które mają zmniejszyć wpływ monopolizacji jest wła ś nie to wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego właśnie tak ważny jest podział przedsiębiorstw na małe, średnie i duże . Kolejny podział przedsiębiorstw to jest podział gdzie za kryterium przyjmuje się formę własności . C zyli kolejny podział

(…)

… państwowa, czyli własność Skarbu Państwa i własność komunalna.
U nas w okresie takim przejściowym, jeżeli chodzi o własność państwa mamy dwa rodzaje przedsiębiorstw: jeden rodzaj przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa państwowe i są przedsiębiorstwa określane jako jednoosobowe spółki Skarbu Państwa to znaczy, że jest spółka, w której jest tylko jeden właściciel i tym właścicielem jest Państwo.
Czyli można powiedzieć od strony formalnej, że państwowe przedsiębiorstwa to jest własność państwa, jenoosobowe spółki to też jest własność państwa. W praktyce natomiast w rzeczywistości gdy chodzi o podejmowanie decyzji, o status prawny tych przedsiębiorstw różnica jest bardzo duża. Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe zostaje prekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a to się najczęściej dzieje w celu…
… planowanej była traktowana jako niższa forma własności publicznej, a teraz jest traktowana jako niższa forma własności prywatnej. Spółki pracownicze W ramach prywatyzacji - często prywatyzacja polegała na tym, że od razu firma państwowa czy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa staje się własnością prywatną, tylko najczęściej jest tak, że część udziałów mają pracownicy. Początkowo pracownicy otrzymywali 20…
… - utarg całkowity
Q - ilość
CJ - cena jednostkowa
Utarg przeciętny, jednostkowy - utarg całkowity podzielony przez rozmiary produkcji
Utarg krańcowy - przyrost utargu całkowitego do przyrostu produkcji, czyli dodatkowy utarg całkowity jaki osiaga przedsiebiorstwo dzięki sprzedaży kolejnej produkcji.
Zysk - różnica między utargiem całkowitym i kosztami całkowitymi.
O tym jak się kształtuje cena…
….
Produkt karańcowy - ilość produktu, jaką wytwarza każdy kolejny zatrudniony.
Wraz ze wzrostem nakładów pracy początkowo dość szybko rośnie produkt całkowity, później zaczyna spadać. Produkt przeciętny rośnie i zaczyna spadać. Ta zalężność jest traktowana jako jedno z ważniejszych praw ekonomicznych, czyli tak zwane prawo malejących przychodów. Polega ono na tym, że zwiększanie nakładów czynnika zmiennego…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz