Przedsiębiorstwa transportowe - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwa transportowe - omówienie (II sem) - strona 1 Przedsiębiorstwa transportowe - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwa transportowe
Ust.z 6 lipca 1995 o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe, która została uchylona ust. 8.09.2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przeds.państw.”Polskie Koleje Państwowe' Poza przewozem osób i rzeczy oraz świadczeniem innych usług związanych z przewozem, przedmiotem działalności PKP jest naprawa i utrzymanie obiektów, taboru i urządzeń kolejowych w stanie zapewniającym sprawne wykonywanie przewozów, regularność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ochronę środ.naturalnego i przeciwpożarową oraz wymogi sanitarne, budowę, przebudowę i modernizację kolei, udostępnienie linii kolejowych innym przedsiębiorcom itp. PKP może podjąć także inną działalnością o charakterze gospodarczym, jeśli nie ogranicza ust.i statutu. PKP może tworzyć spółki w celu prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich oraz towarowych, które działają w oparciu o ust.Prawo przewozowe i ust.z 23.03.2003 o transporcie kolejowym - sp.akcyjna w zakresie zarządzania liniami kolejowymi (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Przedmiotem PKP S.A. tez prowadzenie spedycji krajowej i międz.
Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” (PPL)działa na podst. ust. z 23.10.1987 o przedsięb.państw.”Porty Lotnicze” oraz statutu, który przedstawia naczelny dyrektor, opiniuje zebraniue delegatów, a zatwierdza minister wł.ds. transportu.
PPL jest samodzielną, samorządową i samofinansującą się jednostką org.gospodarki narodowej, wyposażoną w os.prawną (po wpisie do KRS). Jej siedziba jest warszawa. Przedmiotem jest budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych, budowa, rozbudowa dworców lotniczych itp. PRL występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Działalność oparta na zasadach racjonalnej gosp.i rachunku ekon. Organami są: naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada pracownicza. Organy samorządu załogi są również organami tego przedsiębiorstwa. Nadzór nad PPL sprawuje minister właściwy ds. transportu.
Przeds.państ.Polskie Linie Lotnicze „LOT” zostało przekształcone w sp.akcyjną w ust.13.07.1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państw. Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51% sumy głosów w spółce. „LOT” zajmuje się gł.świadczeniem usług w zakresie przewozów osób i rzeczy w transporcie krajowym i międz., jest tu jedynym publicznym przewoźnikiem.
Obecnie transport drogowy reg.ust. 6.09.2001 o transporcie drogowym. . Poza przeds.pańs., przewoźnikami są przeds. komunalne (MKS), spółdzielcze i prywatne. Zarządzanie portami i przystaniami morskimi reg.ust. z 20.12.1996
„Polska Poczta” wykonuje działalnośc w dziedzinie poczty, na podst. ust.z 16.06.2003 -Prawo pocztowe. PP nabywa osobowość pr.przez wpis w KRS.

(…)

… o charakterze powszechnym oraz innych usług. Może też prowadzić inną dział.gosp. ma wyłączne prawo emisji i wprowadzania do obiegu znaczków pocztowych
.
Działalność telekomunikacyjna- 21.07.2000: prawo telekomunikacyjne. Ma charakter gł.administracyjnoprawny. TP S.A. utraciła swają monopolistyczną pozycję w zakresie telekomunikacji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz