Przedmiot makroekonomii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot makroekonomii-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot makroekonomii:
Ekonomia - nauka o tym, jak jednostki i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów (które mogą mieć alternatywne zastosowania) w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielenia ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne grupy w społeczeństwie.
Mikroekonomia - zajmuje się badaniem poszczególnych elementów tworzących gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) oraz analizowaniem sposobu działania i zachowania poszczególnych uczestników życia gospodarczego.
Makroekonomia - zajmuje się badaniem agregatowych wielkości ekonomicznych dotyczących całej gospodarki (takich jak: całkowita produkcja i konsumpcja) oraz badaniem wielkości ekonomicznych, dających się zidentyfikować tylko w skali „makro” (np.: inflacja, bezrobocie).
Ekonomia pozytywna - zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności bez ich subiektywnej oceny.
Ekonomia normatywna - zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności oraz ich subiektywną oceną z punktu widzenia etyki i sądów wartościujących.
Podstawowe zasoby gospodarcze:
naturalne - surowce mineralne, lasy, ziemia
ludzkie - siła robocza, nabyte doświadczenie
kapitałowe - przetworzone dobra
Zmienne ekonomiczne:
endogeniczne (wewnętrzne) - są elementami danego procesu (np.: budżet, bezrobocie, inflacja)
egzogeniczne (zewnętrzne) - są elementami niezależnymi od danego procesu (np.: eksport innych krajów)
Prawa ekonomiczne - mówią o wzajemnych zależnościach różnych części rynku; podstawowe cechy praw ekonomicznych:
obiektywność - niezależność historyczność
stochastyczność - sprawdzalność Teoria ekonomiczna - powstaje w momencie połączenia wszystkich procesów ekonomicznych.
Racjonalność:
Racjonalność - polega na dążeniu do maksymalizacji wyników z danych nakładów lub do minimalizacji nakładów w celu osiągnięcia zadanych wyników. Działania racjonalne to działania oparte na logicznej ocenie zjawisk i zasad postępowania; nauka o racjonalnym działaniu - prakseologia (T. Kotarbiński).
określenie celu działania
wiedza o sposobach realizacji celu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz