Wykład - Przedmiot makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przedmiot makroekonomii - strona 1 Wykład - Przedmiot makroekonomii - strona 2 Wykład - Przedmiot makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Dr Agata Jakubowska
Makroekonomia
Wykład 1
Przedmiot makroekonomii:
Ekonomia - nauka o tym, jak jednostki i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów (które mogą mieć alternatywne zastosowania) w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielenia ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne grupy w społeczeństwie.
Mikroekonomia - zajmuje się badaniem poszczególnych elementów tworzących gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) oraz analizowaniem sposobu działania i zachowania poszczególnych uczestników życia gospodarczego.
Makroekonomia - zajmuje się badaniem agregatowych wielkości ekonomicznych dotyczących całej gospodarki (takich jak: całkowita produkcja i konsumpcja) oraz badaniem wielkości ekonomicznych, dających się zidentyfikować tylko w skali „makro” (np.: inflacja, bezrobocie).
Ekonomia pozytywna - zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności bez ich subiektywnej oceny.
Ekonomia normatywna - zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności oraz ich subiektywną oceną z punktu widzenia etyki i sądów wartościujących.
Podstawowe zasoby gospodarcze:
naturalne - surowce mineralne, lasy, ziemia
ludzkie - siła robocza, nabyte doświadczenie
kapitałowe - przetworzone dobra
Zmienne ekonomiczne:
endogeniczne (wewnętrzne) - są elementami danego procesu (np.: budżet, bezrobocie, inflacja)
egzogeniczne (zewnętrzne) - są elementami niezależnymi od danego procesu (np.: eksport innych krajów)
Prawa ekonomiczne - mówią o wzajemnych zależnościach różnych części rynku; podstawowe cechy praw ekonomicznych:
obiektywność - niezależność historyczność
stochastyczność - sprawdzalność Teoria ekonomiczna - powstaje w momencie połączenia wszystkich procesów ekonomicznych.
Racjonalność:
Racjonalność - polega na dążeniu do maksymalizacji wyników z danych nakładów lub do minimalizacji nakładów w celu osiągnięcia zadanych wyników. Działania racjonalne to działania oparte na logicznej ocenie zjawisk i zasad postępowania; nauka o racjonalnym działaniu - prakseologia (T. Kotarbiński).
określenie celu działania
wiedza o sposobach realizacji celu
wiedza o zachowaniu innych podmiotów
Metody badań ekonomicznych:
obserwacja, pomiar - dotyczące wielu zjawisk ekonomicznych (np.: bezrobocia, inflacji).
analiza modeli ekonomicznych (kontrolowane eksperymenty) - modelem nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara się odwzorować zachodzące w nim procesy ekonomiczne. Z analizą modeli ekonomicznych wiąże się klauzula

(…)

…, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara się odwzorować zachodzące w nim procesy ekonomiczne. Z analizą modeli ekonomicznych wiąże się klauzula ceteris paribus - założenie niezmienności wszystkich czynników z wyjątkiem czynnika badanego.
formułowanie praw ekonomicznych - mówiących o wzajemnych zależnościach różnych części gospodarki. Prawa ekonomiczne sprawdzają się jedynie jako pewna przeciętna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz