Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska - wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska - wstęp - strona 1 Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska - wstęp - strona 2 Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska - wstęp - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 22/02/2010
Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska:
Geneza, interdyscyplinarny charakter, cel i zakres ekonomiki ochrony środowiska.
Potrzeba zrównoważonego rozwoju w gospodarce współczesnego świata.
Związki ekonomii z ekonomiką ochrony środowiska.
Systemy ekologiczno- ekonomiczne.
Ekonologia inaczej ekonomika ochrony środowiska jest młodą, interdyscyplinarną nauką, powstała na przełomie lat 60 i 70 XXw. Bezpośrednią przyczyną jej powstania jest coraz bardziej widoczne i narastające zagrożenie bytu zwiększającej się w zawrotnym tempie liczby ludności ziemi, w wyniku postępującej degradacji środowiska naturalnego wywołanego gwałtownie rosnącą działalnością gospodarczą człowieka.
EOŚ jest nauką o funkcjonowaniu i rozwoju systemów ekonomiczno-ekologicznych. Niekiedy jest mylona z sozologią (nauką o ochronie przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniu trwałości ich użytkowania)
EOŚ jest nauką interdyscyplinarną tzn. że korzysta z dorobku wielu dziedzin nauki tj. nauk przyrodniczych, technicznych, organizacyjnych, społecznych, prawnych i innych, ale przede wszystkim z dorobku dwóch dziedzin nauki : ekonomii i ekologii!
Celem EOŚ jest poznanie praw działających w systemach ekologiczno-ekonomicznych, które umożliwiają osiągnięcie wymaganej efektywności przepływu energii i materii między środowiskiem a gospodarką, pozwalając na zaspokojenie wszystkich potrzeb społeczeństwa i powoli na zachowanie w sposób ciągły środowisko naturalne we właściwym stanie.
EOŚ jest nauką, która szybko się rozwija bo istnieje taka potrzeba będąca wynikiem ciągle rosnącego zagrożenia mieszkańców naszej planety w postaci występujących coraz częściej klęsk żywiołowych spowodowanych degradacja środowiska naturalnego.
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EOŚ
Rola ONZ- pod koniec lat 60 XX w. ONZ prowadziło ożywioną działalność na rzecz ochrony środowiska: W 1969 powstał słynny RAPORT U'THANTA pt. „ Człowiek i jego środowisko”. Zostały uruchomione dwa programy proekologiczne - „człowiek i biosfera” i „program ochrony środowiska narodów zjednoczonych” - ich celem było ustalenie zasad racjonalnego użytkowania i ochrony zasobów biosfery w skali globalnej. W 1983 ONZ powołało do życia Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju. Działalność Klubu Rzymskiego- zapoczątkowano na przełomie lat 60 i 70, słynny raport pt. „Granica wzrostu” (1972) zawierał następujące opisy problemów:
 rozwój demograficzny społeczeństwa i jego skutki;
przesłanki i konsekwencje uprzemysłowienia gospodarczego i rosnącej urbanizacji;


(…)

… globalnej są problemami współzależnymi wymagającymi pilnego rozwiązania.
W 2005 r. w Kioto podpisano porozumienie o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych powodujących ocieplenie klimatu. Podpisało 141 ( bez USA). Międzynarodowy zespół ds. zmian klimatu IPCC został powołany przy ONZ w1988 r. i to on doprowadził do podpisania protokołu z Kioto, którego sygnatariuszami są obecnie 154 kraje, które wspólnie postanowiły zapobiegać zmianom klimatu zobowiązali się od 1990 roku do ONZ zmniejszyć o ok. 6% emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2).
XIV Konferencja Klimatyczna (COP)- grudzień 2008, Poznań - powołano fundusz na rzecz globalnego środowiska oraz uzgodniono poznańską strategię transferu technologii. Jej celem było zapobieganie niebezpieczeństwom jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz