Prywatyzacja przedsiębiorstw - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja przedsiębiorstw - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Prywatyzacja przedsiębiorstw
Prywatyzacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na:
1.Zbywaniu należących do skarbu państwa akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji,
2.Rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku
przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach
określonych ustawą przez:
a)sprzedaż przedsiębiorstwa,
b)wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
c)oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
W świetle Ustawy istnieją dwie metody prywatyzacji:
 prywatyzacja kapitałowa (metoda pośrednia)- w wyniku komercjalizacji, czyli
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa, a następnie udostępnienia akcji (udziałów) nowo powstałej spółki osobom
trzecim.
 prywatyzacja likwidacyjna (metoda bezpośrednia)- likwidacji (jako podmiotu
określonych praw) przedsiębiorstwa państwowego w celu jego sprzedaży bądź
wniesienia do spółki albo oddania w odpłatne korzystanie (całego przedsiębiorstwa
lub zorganizowanych części jego mienia)
Proces prywatyzacji przedsiębiorstw odbywa się w oparciu o podstawę prawną na mocy
Ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw wraz z
aktami wykonawczymi.
 Prywatyzacji (przekształceniom własnościowym) można poddać każde
przedsiębiorstwo powstałe na mocy Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
 Z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
prawo do jego mienia nabywa skarb państwa a majątek przedsiębiorstwa może być
sprywatyzowany.
 W celu przejęcia majątku przedsiębiorstwa przez skarb państwa musi być ono
przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa lub być postawione w stań
likwidacji w celu prywatyzacji bezpośredniej lub ze względów ekonomicznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz