Protokoły i adnotacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Protokoły i adnotacje - strona 1 Protokoły i adnotacje - strona 2

Fragment notatki:

Protokoły i adnotacje [art. 67 - 72 KPA] Z zasady ogólnej pisemności można wywodzić, iż każde mające znaczenie dla postępowania czynności - powinny być utrwalane na piśmie . Formę pisemną mają z reguły: decyzje, postanowienia i adnotacje. Ponadto realizacji powyższej zasady służą: protokoły i adnotacje . PROTOKÓŁ :
Organ adm. pub. sporządza zwięzły PROTOKÓŁ z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy , chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.
Istnieje obowiązek sporządzenia protokołu z poniższych czynności:
przyjęcia wniesionego ustnie podania , przesłuchania strony, świadka i biegłego,
powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej, niezwłocznie po złożeniu zeznania oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej, rozprawy , ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia.
Elementy składowe protokołu:
protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało :
kto, kiedy i jakich czynności dokonał,
kto i w jakim charakterze był przy tym obecny,
co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono,
jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
protokół odczytuje się wszystkim obecnym (biorącym udział w czynności),
osoby te podpisują protokół (odmowa lub jego brak należy omówić w protokole.
Poprawki i skreślenia  czytelne, dokonane jeszcze przed podpisaniem protokołu
Załączniki  po udzieleniu zezwoleniu przez organ ADNOTACJE :
Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu , a mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz