Promieniowanie temperaturowe ciał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promieniowanie temperaturowe ciał - strona 1

Fragment notatki:

Promieniowanie temperaturowe ciał Zjawisko promieniowania ciał związane jest z emisji fal elektromagnetycznych. Ilość energii jaką  posiadają cząsteczki zależą także od temperatury stąd promieniowanie cieplne. Każde ciało ogrzane  do wysokiej temperatury ma zdolność świecenia, którego natężenie zależy od temp. ciała rodzaju  ciała   i   od   stanu   jego   powierzchnia   promieniowania   to   określa   się   przez   podanie   widmowego  rozkładu.  Wielkością   którą   określa   od   strony  naukowej   promieniowanie   to   zdolność   emisyjna.  Zdolność emisyjna   – nazywamy wielkość fizyczna, która równa jest mocy wypromieniowanej z  jego   powierzchni   w   przedziale   częstotliwości   o   długości   jednostkowej.     e( ν,T)=dPν/dν    ;  dPν=dE/dtdS   ;   dPν-   moc   wypromieniowana   z   jednostki   powierzchni   tego   ciała   w   przedziale  częstotliwości   ν,  ν+d0;   e(ν,T)=dPν/dλ  ;   dPν=e(ν,T)dν  ;   dPν=e(λ,T)dλ  ;   e(ν,T)dν=e(λ,T)dλ  ;  e( λ,T)=e(ν,T)|dν/dλ|   ;   e(λ,T)=c/λ*e(ν,T)   ;   Spektralna   gęstość   promieniowania-  δ(ν,T)dν.  Zdefiniowana jest jako ilość energii zawarta w jednostce objętości w przedziale częstotliwości od  ν,  ν+dν ; p(λ,T)dλ. Ciała także absorbują energię. Wielkością charakteryzującą rozkład widmowy jest  zdolność   absorbcyjna   ciała   zwana   również   współczynnikiem   absorbcji   monochromatyczną.  Zdolność absorbcyjna  - ciała określa jaką część promieniowania o częstotliwościach zawartych w  przedziale   ν,ν+dν  zostanie   pochłonięta   a(ν,T)=dP/dPa  ;   dPa-moc   promieniowania   o  częstotliwościach zawartych od  ν,ν+dν ; dP- moc promieniowania o częstotliwościach zawartych  ν,ν+dν  padająca na powierzchnię ciała. Zgodnie z wynikami zarówno zdolność emisyjna jak i  absorbcyjna   zależą   od:   -częstotliwości   ν  wysyłanych   i   pochłanianych   fal,   -temperatury   ciała,  -składu chemicznego, -właściwości danego ciała. Problem znacznie się uprości jeżeli ograniczymy  się do jednego ciała. Ciało, które będziemy rozważali będziemy ciałem doskonale czarnym. Ciało  doskonale czarne- ciało, które niezależnie od temperatury i jakiej czestotliwości jest padana fala,  pochłania   ja  całkowicie.   ac( ν,T)≡1 ; Jeżeli chodzi i widmo z zakresu widzialnego przybliżone  wartości do ciała doskonale czarnego: czerń platynowa, sadza, aksamit. Najlepszym modelem ciała  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz