Projektowanie organizacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie organizacji - strona 1 Projektowanie organizacji - strona 2

Fragment notatki:

I. Charakter projektu organizacji.
Projekt organizacji to ogólny wzorzec strukturalnych składowych i rozwiązań używanych do zarządzania całą organizacją. Jest środkiem wdrażania strategii i realizacji planów osiągania celów organizacji.
• biurokracja - Uniwersalny model struktury organizacyjnej oparty na zalegalizowanym systemie władzy formalnej
Idealna biurokracja: 1. Organizacja powinna przyjąć wyraźny podział pracy, a każde stanowisko powinno być zajęte przez eksperta. 2. Organizacja powinna stworzyć spójny zestaw zasad w celu zapewnienia jednolitego wykonywania zadań. 3. Organizacja powinna ustalić hierarchię stanowisk dla urzędów tworzącą linię podporządkowania od góry do samego dołu organizacji. 4. Menedżerowie powinni prowadzić przedsiębiorstwo w sposób bezosobowy i utrzymywać odpowiedni dystans z podwładnymi. 5. Przyjmowanie pracowników i awansowanie w organizacji powinno być oparte na technicznej wiedzy fachowej, a pracownicy powinni być chronieni przed arbitralnym zwolnieniem.
• model behawioralny - Uniwersalny model projektu organizacji, który pojawił się w myśleniu o zarządzaniu obok szkoły stosunków międzyludzkich; model kładł nacisk na rozwijanie grup roboczych i procesów interpersonalnych.
system l - Forma projektu organizacji oparta na zalegalizowanej władzy formalnej;
opracowana jako część biurokratycznego modelu projektu organizacji.
system 4 - Forma projektu organizacji, która wykorzystuje szeroką gamę procesów motywacyjnych i sprzyja otwartym i szerokim procesom interakcji; opraco­wana jako część behawioralnego modelu projektu organizacji.
Sytuacyjne podejście do projektu organizacji - Oparte na założeniu, że optymalny projekt dla danej organizacji zależy od zestawu istotnych czynników sytuacyjnych.
• technika - Zestaw procesów wykorzystywanych przez organizację w przekształcaniu nakładów w postaci rzeczowej lub informacyjnej w wyniki w postaci produkcji lub usług. l. Technika jednostkowa albo technika małych partii.2. Technika wielkoseryjna lub masowa. 3. Technika produkcji ciągłej.
• otoczenie: • organizacja mechanistyczna - Sztywna i biurokratyczna forma projektu najbardziej stosowna w stabilnym otoczeniu.• organizacja organiczna - Płynny i elastyczny projekt, najbardziej właściwy dla niestabilnego i nie­przewidywalnego otoczenia.
Organizacje można scharakteryzować wg: Zróżnicowanie - Zakres, w jakim organizacja dzieli się na mniejsze jednostki. Integracja - Zakres, w jakim jednostki organizacji muszą ze sobą w skoordynowany sposób współpracować.
• wielkość organizacji - Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.
• cykl życia organizacji - Naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania.


(…)

… między­narodowego, cięć, stabilności,) 2. Strategia na poziomie jednostki (strategia obrońcy, poszukiwacza, analityka, konkurencyjna, koncentracji) 3. Strategia na poziomie funkcjonalnym (strategia marketingowa, finansowa, zasobów ludzkich, badań i rozwoju)
II. Podstawowe formy struktury org.
1 struktura funkcjonalna (typu U) - Struktura organizacyjna oparta na podejściu funkcjonalnym.
# członkowie org…
… na szczeblu jednostki inne scentralizowane na poziomie przedsiębiorstwa; # możliwość koordynacji i wspólnego wykorzystania zasobów.
4 struktura macierzowa - Struktura organizacji, w której podział według wyrobu albo wydziałów tymczasowych zostaje nałożony na istniejący układ funkcjonalny. Macierz opiera się na strukturze wielokrotnego podporządkowania - Struktura, w której jednostka podlega jednocześnie zarówno przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednemu lub kilku kierownikom projektów.
Jest najczęściej używana w jednej z 3 sytuacji. 1) gdy otoczenie wywiera na organizację silny nacisk. 2) gdy trzeba przetwarzać wielką ilość informacji. 3) w sytuacji presji na wspólne zasoby.
Zalety: 1) sprzyja ona elastyczności, 2) członkowie zespołów ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz