Projekt z wentylacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt  z wentylacji-opracowanie - strona 1 Projekt  z wentylacji-opracowanie - strona 2 Projekt  z wentylacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT Z WENTYLACJI
1. Dane do projektu
Przeznaczenie obiektu Lokalizacja obiektu Liczba ludzi n = 170 osób
Technologia N = 2,4kW
Oświetlenie elektryczne o mocy zainstalowanej N = 16 Statyczne straty ciepła q = 23 Czynnik grzejny woda t = 95/75°C
Czynnik ziębniczy woda t = 6/12°C
Przyjmuję, że sala jest używana od godz.1000 - 2000 Kubatura pomieszczenia 5m*5m = 25 m2 * 3,0 m = 75 m3 Temperatury powietrza dla obszaru Polski Środkowej i Południowej.
Godzina
Temperatura w °C
Temperatura w °C
doby
w miesiącu lipcu w miesiącu wrześniu
10
26,1
23,0
11
27,4
24,0
12
28,4
25,0
13
29,3
25,5
14
29,8
25,9
15
30,0
26,0
16
29,9
25,6
17
29,5
24,5
18
28,5
23,3
19
27,0
21,9
20
25,5
20,5
tzśr
28,3
24,1
2. Przykład obliczenia bilansu cieplnego Qzjoc dla miesiąca września o godz. 1200
Temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie ciepłym
tpoz = oblicz. temp. powietrza w pom. jaką należy utrzymać w okresie zimnym
tzoc = temp. powietrza na zewnątrz pom. w danym momencie obliczeniowym
2.1. Obliczanie wsp. przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej
Właściwości fizyczne materiałów przyjęto na podstawie normy PN-EN ISO 6946:1999
Lp.
Materiał
d [m]
[W/mK]


(…)

… = 24,9kW
4. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego Qzjoc - ciepło jawne Qzjoc = 24,9 kW
Cp - ciepło właściwe powietrza Cp = 1,005 kJ/kgK
- gęstość powietrza = 1,2kg/m3 n - ilość osób n = 170
tw - temperatura powietrza wywiewanego
tn - temperatura powietrza nawiewanego
4.1 Temperatura powietrza wywiewanego
Otwory wywiewne w strefie przebywania ludzi
4.2 Temperatura powietrza nawiewanego
Całkowite…
… zanieczyszczenie atmosfery a = 1
b - wsp. przepuszczalności promieniowania słonecznego przez okno b = 0,42
b1 - dla okien podwójnie oszklonych b1 = 0,6
b2 - dla żaluzji kat otwarcia 45° b2 = 0,7
Irmax - maksymalne natężenie promieniowania słonecznego dla N Irmax = 99
Icmax - maksymalne natężenie promieniowania słonecznego dla NW Icmax = 184
Icmax - maksymalne natężenie promieniowania słonecznego dla SE Icmax…
… / wcz * 3600 = 20400 / 3 * 3600 = 1,88 m2 Przyjęto 3 czerpnie ścienne połączone typu A o wym. 500 x 1000 mm
Dobór wyrzutni powietrza
Przyjęłam wyrzutnię dachową typ A o wym. 630 x 1000 mm, która znajduje się na podstawie dachowej typu A o wym. 630 x 1000.
Dobór wentylatora
Δ p = 498 Pa, V = 12040 m3/h = 3,34 m3/s
n = 3,34⋅900 / 3.5 = 858 obr/min
Nw = V⋅Δ p / η = 3,34 ⋅498 / 0.61 = 2726 W
Ns = k⋅Nw / η = 1,25⋅2726 / 0,80 = 4260 W
Dobrano wentylator promieniowy dwustronnie ssący z napędem za pomocą przekładni pasowej wlk. 400.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz