Projekt wałka - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt wałka - ćwiczenia  - strona 1 Projekt wałka - ćwiczenia  - strona 2 Projekt wałka - ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:

β 60 deg := [mm] c 300 := [mm] D2  200 := α 75 deg := [mm] b 200 := [mm] D1  350 := [mm] a 200 := [kW] N 40 := [obr/min] n 1400 :=   1.Dane : Materiał przyjęty na wałek:  stal 55 wg PN-75/H-84019  kgo=80[MPa] ksj=85[MPa] 1 Rozrysowane siły działające na wałek . 2 DANE                                OBLICZENIA WYNIKI [N] P2y  1.364 10 3 × = P2y P2 cos β( ) ⋅ := [N] P2x  2.363 10 3 × = P2x P2 sin β( ) ⋅ := [N] P1y  403.546 = P1y P1 cos α ( ) ⋅ := [N] P1x  1.506 10 3 × = P1x P1 sin α ( ) ⋅ := 3.Si³y roz³o¿one na osie X i Y:   [N] P2  2.729 10 3 × = P2 2  Mo ⋅ D2 :=    [N] P1  1.559 10 3 × = P1 2  Mo ⋅ D1 := 2.Si³y dzia³aj¹ce na wa³ek od kó³ pasowych. [Nmm] Mo  2.729 10 5 × = Mo N 9550 ⋅ 1000 ⋅ n := 1.Moment obrotowy.       4.Obliczena si³ dzia³aj¹cych na podporach   p³aszczyzna z-x: Σ Px  0 := Σ Px RAx P2x − P1x + RBx + := RB Σ MA  0 := Σ MA P2x − b ⋅ P1x a ⋅ − RBx b c + ( ) ⋅ + := RBx RBx P2x b ⋅ P1x a ⋅ + ( ) b c + ( ) := RBx  1.548 10 3 × = [N] RAx P2x P1x − RBx − := RAx 690.671 − = [N] 3 DANE                                OBLICZENIA WYNIKI [N] RB  1.595 10 3 × = RB RBy 2 RBx 2 + := [N] RA  1.546 10 3 × = RA RAy 2 RAx 2 + := Si³y wypadkowe: [N] RAy  1.384 10 3 × = RAy P2y P1y + RBy − := [N] RBy  384.296 = RBy P2y b ⋅ P1y a ⋅ − ( ) b c + ( ) := Σ MA P2y − b ⋅ P1y a ⋅ + RBy b c + ( ) ⋅ + := RBy Σ MA  0 := Σ PY RAy P2y − P1y − RBy + := RB Σ PY  0 := p³aszczyzna z-y: 4 DANE                                OBLICZENIA WYNIKI      [Nmm] Mg3x  700 ( )  0 = [Nmm] Mg3x  400 ( )  4.643 105 × = [Nmm] Mg2x  400 ( )  4.643 105 × = [Nmm] Mg2x  200 ( )  3.012 105 × = [Nmm] Mg1x  200 ( )  3.012 105 × = [Nmm] Mg1x  0 ( )  0 = Mg3x z3 ( ) P1x z3 ⋅ RAx z3 a − ( ) ⋅ + P2x − ( ) z3 a − b − ( ) ⋅ + := z3 400 700 . := Mg2x z2 ( ) P1x z2 ⋅ RAx z2 a − ( ) ⋅ + := z2 200 400 . := 5.Obliczenia œrednic wa³ka (materia³ wa³ka stal 55).  kgo  80 := [MPa] ksj  85 := [MPa] α kgo ksj := α 0.941 = Si³y wystêpuj¹ce w przek³adni dla wa³ka przekrój dla osi (xz):

(…)

… =
=
= 24
mm
h 105 ⋅ 7 / 2
ko
2
l = l0 + b = 24 + 14 = 38 mm
Przyjmuję wpust pryzmatyczny o wymiarach 14 x 9 x 40
Dobór łożysk
Pkt A
c=
3
3
Ln ⋅ n ⋅ R A
=
16660
dA = 35 ( znormalizowana pod łożysko)
3
20000 ⋅ 1400 ⋅ 1546 3
= 18381 N = 18,4 kN
16660
Przyjmuję łożysko kulkowe zwykłe
Oznaczenie
D
B R C
C0
da Da
łożyska
6407
100 25 1,5 55,0 30,0 44 90
Mocowanie za pomocą pierścienia osadczego:
D D0
d1
b
g
f
h…
… mm
b x h = 14 x 9 t1 = 5,5 mm
d2’= 42,5 + 5,5 = 48 mm
Siła działająca na wpust:
2 M o 2 ⋅ 272,8
F2 = = = 11367 N
d2 0,048
F2 11367
l0 = = = 24
h 105 ⋅ 7 / 2 mm
ko
2
l = l0 + b = 24 + 14 = 38 mm
Przyjmuję wpust pryzmatyczny o wymiarach 14 x 9 x 40
Dobór łożysk
Pkt A dA = 35 ( znormalizowana pod łożysko)
Ln ⋅ n ⋅ R A
3
20000 ⋅ 1400 ⋅ 1546 3
c= 3 = 3 = 18381 N = 18,4 kN
16660 16660
Przyjmuję łożysko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz