Projekt wałek 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt wałek 2 - strona 1 Projekt wałek 2 - strona 2 Projekt wałek 2 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy  budowy  maszyn Rozrysowane siły działające na wałek. Dane: ] [ 40 min] / [ 1400 kW N obr n = =                            ] [ 300 ] [ 200 ] [ 200 mm c mm b mm a = = =                         ° = ° = 60 75 β α ] [ 200 ] [ 350 2 1 mm D mm D = = Materiał przyjęty na wałek: stal 55 wg PN-75/H-84019 kgo=80[MPa] ksj=85[MPa] DANE                                OBLICZENIA WYNIKI ] [ 40  kW N = min] / [ 1400  obr n = ] [ 2 . 0 ] [ 200 ] [ 35 . 0 ] [ 350 2 1 m mm D m mm D = = = = 5 0 10 729 . 2 ⋅ = M 3 2 3 1 10 729 . 2 10 599 . 1 ⋅ = ⋅ = P P ° = ° = 60 75 β α ] [ 300 ] [ 200 ] [ 200 mm c mm b mm a = = = 3 1 3 1 10 03546 . 4 10 506 . 1 ⋅ = ⋅ = Y X P P [N] P2y  1.364 10 3 × = P2y P2 cos β( ) ⋅ := [N] P2x  2.363 10 3 × = P2x P2 sin β( ) ⋅ := [N] P1y  403.546 = P1y P1 cos α( ) ⋅ := [N] P1x  1.506 10 3 × = P1x P1 sin α( ) ⋅ := 3.Si³y roz³o¿one na osie X i Y:  [N] P2  2.729 10 3 × = P2 2  Mo ⋅ D2 :=   [N] P1  1.559 10 3 × = P1 2  Mo ⋅ D1 := 2.Si³y dzia³aj¹ce na wa³ek od kó³ pasowych. [Nmm] Mo  2.729 10 5 × = Mo N 9550 ⋅ 1000 ⋅ n := 1.Moment obrotowy.       4.Obliczena si³ dzia³aj¹cych na podporach   p³aszczyzna z-x: Σ Px  0 := Σ Px RAx P2x − P1x + RBx + := RB Σ MA  0 := Σ MA P2x − b ⋅ P1x a ⋅ − RBx b c + ( ) ⋅ + := RBx RBx P2x b ⋅ P1x a ⋅ + ( ) b c + ( ) := RBx  1.548 10 3 × = [N] RAx P2x P1x − RBx − := RAx  690.671 − = [N] 5 0 10 729 . 2 ⋅ = M 3 2 3 1 10 729 . 2 10 599 . 1 ⋅ = ⋅ = P P 3 2 3 2 3 1 3 1 10 364 . 1 10 363 . 2 10 03546 . 4 10 506 . 1 ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = Y X Y X P P P P ] [ 671 . 690 ] [ 10 548 . 1 3 N R N R AX BX − = ⋅ = DANE                                OBLICZENIA WYNIKI ] [ 3 . 0 ] [ 300 ] [ 2 . 0 ] [ 200 ] [ 2 . 0 ] [ 200 m mm c m mm b m mm a = = = = = = 3 2 3 1 10 364 . 1 10 03546 . 4 ⋅ = ⋅ = Y Y P P ] [ 671 . 690 ] [ 10 548 . 1

(…)


h 105 ⋅ 7 / 2
ko
2
l = l0 + b = 24 + 14 = 38 mm
F2 = 11367[ N ]
l 0 = 38[ mm]
Przyjmuję wpust pryzmatyczny o wymiarach 14 x 9 x 40
Dobór łożysk
Pkt A
c=
dA = 35
3
3
Ln ⋅ n ⋅ R A
=
16660
dA = 35 ( znormalizowana pod łożysko)
3
20000 ⋅ 1400 ⋅ 1546 3
= 18381 N = 18,4 kN
16660
Przyjmuję łożysko kulkowe zwykłe
Oznaczenie
łożyska
6407
D
B
R
C
C0
da
Da
100 25 1,5 55,0 30,0 44 90
c=18,4kN

… ( współczynnik zależny od warunków pracy )
k0 = z ∙ kc = 0,6 ∙ 175 = 105
Pkt.1 d1 = 25 mm
d1 = 25 mm Wg normy PN 70/M-85005 wymiary wpustu wynoszą: d1’=29mm
t1 = 4 mm bxh=8x7
t1 = 4 mm
d1’= 25 + 4 = 29 mm
Siła działająca na wpust:
2 M o 2 ⋅ 272,8 F1 = 18818[ N ]
F1 = = = 18818 N
d1 0,029 l 0 = 59[ mm]
F1 18818
l0 = = = 51
h 105 ⋅ 7 / 2 mm
ko
2
l = l0 + b = 51 + 8 = 59 mm
Przyjmuję wpust pryzmatyczny o wymiarach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz