Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej - Bilans przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej - Bilans przedsiębiorstwa - strona 1 Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej - Bilans przedsiębiorstwa - strona 2 Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej - Bilans przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej
Profil firmy Nasza firma jest agencją reklamową. Początkowym obszarem jej działania jest województwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszłości na Europę. Centrala spółki znajduje się w Warszawie, obecnie powstają trzy pododdziały w trzech miastach województwa mazowieckiego: Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach. W miarę rozwoju i objęcia obszarem działania całego kraju, Polska zostanie podzielona na 4 regiony. W każdym regionie będzie funkcjonować jedno biuro regionalne, pod które podlegać będą pododdziały w większych miastach regionu (maksymalnie trzy). Agencja świadczy usługi tzw. full service, to znaczy: zajmuje się pośrednictwem między zleceniodawcą a kanałem reklamy we wszystkich możliwych zagadnieniach reklamowo - marketingowych, projektowaniem środków reklamy (tzn. projektowanie spotów telewizyjnych i radiowych, plakatów, katalogów, ulotek, szyldów reklamowych, bildboardów, reklam prasowych i innych materiałów reklamowych), doradztwem w zakresie reklamy, badaniem rynku reklamowego, prowadzeniem polityki reklamowej zleceniodawcy (planowanie i opracowywanie koncepcji reklamy), organizowaniem i prowadzaniem kampanii reklamowych, zarządzaniem budżetem reklamowym zleceniodawcy i badaniem skuteczności reklamy. W przyszłości spółka planuje objąć zakresem swoich działań również produkcję spotów telewizyjnych i radiowych oraz usługi drukarskie. Agencja nie specjalizuje się w konkretnej branży czy grupie docelowej - jest elastyczna i dostosowuje się do wymagań klienta. Forma prawna i struktura własności Nazwa firmy: REKLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wybrana przez nas forma prawna to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową i w odróżnieniu od spółek osobowych (spółka cywilna, jawna, komandytowa) odpowiada wobec wierzycieli tylko całym majątkiem spółki, a nie wspólników (z wyjątkiem wierzytelności wobec Skarbu Państwa). Poza tym osobowość prawna i wysoki kapitał założycielski (będzie powiększany w miarę rozwoju spółki) zwiększa nasze zaufanie wobec banków i klientów. Spółka z o.o. daje duże możliwości finansowe z sumowania udziałów każdego wspólnika. Działalnością spółki zajmuje się zarząd, który nie musi składać się ze wspólników. Daje Nam to możliwość zatrudnienia profesjonalistów w dziedzinie zarządzania. Kontrolę nad zarządem będzie sprawowała Rada Nadzorcza, która będzie się składała ze wspólników. W przypadku odejścia lub śmierci wspólnika Spółka z o.o. może kontynuować dalszą działalność (inaczej niż np. w spółce cywilnej, gdzie musi ona zakończyć swoją działalność). Spółka akcyjna, chociaż umożliwia zgromadzenie większej ilości kapitału, to jej założenie jest znacznie dłuższe i skomplikowane. W przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba np. z powodu niewystarczających środków kapitałowych, łatwo można zmienić spółkę z o.o. w akcyjną.

(…)

…,
Kontakt telefoniczny w celu uzyskania wyjaśnień
Określenie zobowiązań do uregulowania w poszczególnych dniach
Okresowa archiwizacja danych księgowych
Tworzenie procedur
Comiesięczna kontrola wykorzystania środków
Planowanie inwestycji od strony finansowej (kosztorysy)
Studiowanie Dziennika Ustaw
Zadania sporadyczne:
Spisy z natury, weryfikacja różnic remanentowych
Ewidencja majątku trwałego
Windykacja…
… realizacji projektów stworzonych przez Dział Rozwoju;
Kryteria oceny: Wynik finansowy firmy, Wizerunek firmy na rynku, Udział firmy w rynku, Polityka personalna, Realizacja budżetu, Realizacja planów rozwojowych, Realizacja strategii firmy;
Wymogi co do obsady: Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, marketing, zarządzanie), biegła znajomość języka angielskiego, kilkuletnie doświadczenie…
… konkurencyjnością na rynku (udział w rynku), Wizerunek firmy.
Wymogi co do obsady: Wykształcenie wyższe
Doskonała znajomość zagadnień związanych z reklamą, Znajomość technik wpływania na odbiorcę
Doświadczenie w kierowaniu projektami
Chęć ciągłego zdobywania wiedzy.
Kierownik produktu reklamy zewnętrznej
Przełożony: Dyrektor ds.. Rozwoju
Podwładni: Kierownicy projektu reklamy zewnętrznej
Zastępstwo: Kierownik…
… oceny: Sprawność realizacji projektów (zgodne z budżetem i harmonogramem), jakość oferowanych wyrażona wysoką pozycją na rynku reklamy zewnętrznej.
Wymogi co do obsady: Wykształcenie wyższe z dziedziny socjologii lub psychologii
Znajomość zagadnień związanych z reklamą, zewnętrzną
Doświadczenie w kierowaniu projektami
Chęć ciągłego zdobywania wiedzy.
Kierownik projektu reklamy zewnętrznej
Przełożony…
… agencja reklamowa REKALND planuje produkcję najnowszego rodzaju reklam telewizyjnych infomercials. Te trwające od 4 do 30 minut spoty, w opinii specjalistów mają doprowadzić do prawdziwego przełomu w promocji rynkowej na świecie. Kolejną elementem rozwoju będzie zaoferowanie reklamy polegającej na lokowaniu produktów w filmach fabularnych i widowiskach telewizyjnych (product placement.).
Analiza ogólna…
… funkcjonowania agencji i omawianiu poszczególnych stanowisk pracy. W 1996 roku o około 3 mld zł, które przepłynęły przez polski rynek reklamy, walczyło ponad sto pięćdziesiąt agencji reklamowych full service, kilkanaście domów mediowych, studiów filmowych oraz szereg firm wyspecjalizowanych w konkretnych usługach: grafice, public relations, marketingu bezpośrednim, reklamie zewnętrznej, postprodukcji, druku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz