Projekt strategii przedsiębiorstwa - Analiza otoczenia konkurencyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt strategii przedsiębiorstwa - Analiza otoczenia konkurencyjnego  - strona 1 Projekt strategii przedsiębiorstwa - Analiza otoczenia konkurencyjnego  - strona 2 Projekt strategii przedsiębiorstwa - Analiza otoczenia konkurencyjnego  - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa
Analiza makrootoczenia
Analiza otoczenia konkurencyjnego
- Model „pięciu sił” Portera
Analiza SWOT
Identyfikacja i diagnoza problemu
Proponowane rozwiązania problemu
Wybór oraz proces wdrożenia wariantu optymalnego
Wnioski 1. Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa Dane spółki: Nazwa i siedziba firmy: „xxx” s.c.
ul. xxxx Forma or ganizacyjno - prawna: Spółka została zawarta w dniu 10.05. 1999 roku, pomiędzy małżeństwem: Ewa i Adam Elt w formie spółki cywilnej.
W dniu 13.05.1999 roku została zarejestrowana w R.W.D. Urzędu Skarbowego w Nowinach pod pozycją 676. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. O wyborze tej formy organizacyjno-prawnej zdecydowała przede wszystkim prostota czynności związanych z założeniem oraz prowadzeniem tego typu spółki.
Właściciele: Ewa Elt - 50 % Adam Elt - 50 %
Identyfikacje: REGON: NIP: Przedmiot działalności firmy: Firma działa na rynku usług agroturystycznych oferując:
możliwość poznania kultury, zwyczajów regionu, tradycji oraz historii wsi,
bezpośredni kontakt z przyrodą,
swobodę poruszania się, ciszę, spokój
możliwość rekreacji i sportu,
Indywidualny charakter usług agroturystycznych oferowanych przez firmę AGROL:
Cechy usług świadczonych przez firmę AGROL odróżniające je od usług firm konkurencyjnych to:
możliwość pracy w gospodarstwie rolnym,
nauka jazdy na koniach,
nauka gry na instrumentach ludowych,
możliwość nauki rzemiosła - np. wyplatania koszy z wikliny, wytwarzania ludowych wyrobów ceramicznych,


(…)

… członkom gospodarstwa oraz zwierzętom hodowlanym. Ponadto gospodarstwo nie korzysta z dostaw nawozów sztucznych, środków ochrony roślin itp. - wiąże się to z założeniem firmy, aby wytwarzać „zdrową” żywność. Siła oddziaływania nabywców
Najprostszym sposobem segmentacji rynku usług turystycznych jest podział nabywców ze względu na cechy demograficzne takie jak wiek, płeć, uzyskiwane dochody i faza rozwoju…
… doświadczenie w świadczeniu tego typu usług, są znane i cenione przez klientów, w związku z tym stanowią one poważne zagrożenie dla polskich firm szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Specyfika firm oraz branży agroturystycznej skłania do zrzeszenia się firm zajmujących się agroturystyką. W gospodarce rynkowej jednym ze sposobów obrony pozycji producentów jest zmiana sposobów uczestnictwa…
… turystyczne.
Pomoc państwa dla firm świadczących usługi agroturystyczne
Możliwość uzyskania bezzwrotnych funduszy na rozwój działalności rolniczej w związku z przygotowaniami do wejścia Polski do Unii Europejskiej, z funduszy SAPARD i PHARE
istniejące rezerwy terenowe dla różnych funkcji zagospodarowania przestrzennego
Wzrost konkurencji na rynku krajowym. Wzrost zainteresowania klientów innymi formami usług…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz