Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki - strona 1 Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki - strona 2 Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED”. SPIS TREŚCI Opis przedsiębiorstwa. 3
Produkt. 3
3. Rynek i konkurencja. 4
4. Strategia przedsiębiorstwa. 5
5.Polityka cenowa. 6
6. Plan promocji i sprzedaży. 7
7. Budżet promocyjny. 8
8. Założenia techniczno - organizacyjne projektu inwestycyjnego. 8 8.1. Technologia produkcji. 8.2. Pracochłonność montażu. 8.3. Zużycie elementów kompletacyjnych 8.4. Nakłady inwestycyjne. 9. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 12 9.1. Wielkość produkcji. 9.2. Wybór wariantu procesu inwestycyjnego. 9.2.1. Zdolności produkcyjne 9.2.2. Zatrudnienie i wynagrodzenia 10. Analiza efektywności przedsięwzięcia. 18
10.1. Przepływy pieniężne dla potrzeb wyliczenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) i aktualnej wartości inwestycji (NPV). 10.2. Ocena spłaty kredytu wraz z odsetkami. 10.3. Analiza progu rentowności. 11. Podsumowanie. 19
1. Opis przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo BED jest spółka z o.o. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Firma BED powstała w roku 1991 roku. Została wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym Warszawa - Praga Północ, Wydział V-Sąd Gospodarczy, Sekcja Spraw Rejestrowych. Do tej pory firma zajmowała się działalnością handlową. Firma sprzedawała artykuły zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Firma uzyskiwała przeciętne wyniki w tej branży. Obecnie rozważa możliwości rozpoczęcia działalności produkcyjnej. Firma ma zamiar wytwarzać elektroniczne urządzenia do sterowania oświetleniem na dużych przestrzeniach produkcyjnych czy komunalnych. Podstawową cechą produktu są duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Jest to dobry wybór profilu produkcji, ze względu na uwarunkowania rynkowe ponieważ w okresie transformacji, gdy gminy i przedsiębiorstwa produkcyjne mają ograniczone budżety, oszczędności są niezbędne.
2. Produkt. Produktem przedsiębiorstwa BED ma być elektroniczne urządzenie sterowania oświetleniem do użytku na dużych przestrzeniach. Urządzenie to można instalować na osiedlach, w niedużych miastach, w gminach, w obiektach przemysłowych średniej i dużej wielkości. Główną korzyścią, którą oferuje produkt jest duża oszczędność energii elektrycznej. Ma to dwa podstawowe wymiary: ekonomiczny i ekologiczny. Dzięki zainstalowaniu tego urządzenia gminy, czy przedsiębiorstwa będą mogły znacznie zmniejszyć swoje tzw. nieuniknione koszty związane z oświetleniem hal produkcyjnych czy ulic w miastach. Ponad to, nabycie tego urządzenia może przynieść także znaczne korzyści społeczne. Obecnie wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństw na świecie. Instalacja tego urządzenia ogranicza znacznie zużycie energii elektrycznej. Następstwem oszczędności energii elektrycznej jest ochrona środowiska naturalnego przejawiająca się zmniejszeniem wydobycia materiałów i surowców energetycznych, czy zmniejszeniem wydzielania gazów i substancji toksycznych do atmosfery. Dla firm zakup urządzenia, które jest przyjazne środowisku naturalnemu, oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, pozwala na wykorzystywanie tego faktu w swojej polityce, jako działania proekologiczne zwiększając jednocześnie prestiż firmy.


(…)

… trwania umowy licencyjnej. Firma prowadziła m.in. rozmowy z następującymi przedsiębiorstwami:
- Exbud SA,
- Polskie Linie Lotnicze LOT,
- Curtis International.
- Mostostal Warszawa SA
- Polifarb Cieszyn SA
- FSO Warszawa
- FIAT Bielsko Biała
- Browary Warszawskie SA
- Zakłady Mechaniczne URSUS
- U.G. Warszawa - Śródmieście
Przedsiębiorstwa te są zainteresowane produktami firmy BED. Wyrażały…
elementy elektroniczne, które będą zakupywane u krajowych i zagranicznych producentów. W poniższej tablicy zestawiono koszty elementów elektronicznych według podzespołów i bloków oraz te elementy, które są zużywane przy montażu głównym wyrobu gotowego.
Tab. 2. Koszty elementów elektronicznych wg. podzespołów i bloków.
Koszty elementów
w zł
Podzespoły
P1
300
P2
200
P3
250
P4
150
P5
400
P6
250
P7
200
P8
150
P9
200
P10
250
P11
300
Bloki
B1
150
B2
140
B3
110
Wyrób
Wyrób
150
Za podstawę przyjęcia tych informacji przyjęto szczegółowy schemat montażowy wyrobu, szacunkowy procent wybrakowanych elementów i aktualne ceny. Materiały pomocnicze zużywane przy montażu stanowią 10% wartości elementów elektronicznych.
Do połączenia elementów elektronicznych w podzespoły, a te w bloki, i do montażu głównego wyrobu…
… inwestycyjnego.
Tab. 5. Nakłady inwestycyjne.
Nakłady inwestycyjne
w tys. zł
Adaptacja hali fabrycznej
150
Linia ciągłego lutowania
181
Tokarka pociągowa
8
Automat tokarski
30
Wiertarka stołowa
8
Szlifierka
12
Prasa automatyczna
80
Prasa mimośrodowa
15
Środki transportu wewnętrznego
30
Nożyce
6
Kabina malarska do wytrawiania
3
Wanna do wytrawiania
5
Piec do wypalania
7
Stanowisko montażowe z lutowaniem
9…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz