Projekt konstrukcji drewnianej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt konstrukcji drewnianej - omówienie - strona 1 Projekt konstrukcji drewnianej - omówienie - strona 2 Projekt konstrukcji drewnianej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Projekt konstrukcji drewnianej
wiązara kratowego
Spis treści
I. Opis techniczny str.3
II.Obliczenia statyczne.
Schemat i geometria układu str.5
2.0 Zestawienie obciążeń str.6
3.0 Obciążenia węzłowe układu str.8
4.0 Siły wewnętrzne w prętach układu str.9
5.0 Wymiarowanie elementów str. 11
6.0 Projektowanie połączeń str. 17
7.0 Obliczenie ugięć str. 27
III. Część rysunkowa Opis techniczny
Ogólna koncepcja konstrukcji wiązara dachowego
Projekt konstrukcyjny obejmuje obliczenia statyczne i konstrukcję dachu drewnianego typu kratowego wg wymagań normy PN-B-03150:2000 opartej na EC-5. Konstrukcja budynku nie wchodzi w zakres opracowania. Przyjęto budynek o konstrukcji tradycyjnej : ściany murowane z elementów ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3, stropy nad parterem żelbetowe wylewane z betonu C25 zbrojone stalą AIII. Budynek ma szerokość modularną w osiach ścian L = 14,10m.
Długość budynku spełnia warunek B2L. Wysokość budynku nie przekracza 10m. Schemat konstrukcji wiązara wg Przyjęte rozwiązania materiałowe
W projekcie konstrukcji dachu przyjęto następujące rozwiązania materiałowe:
drewno lite sosnowe klasy C-30 wg PN-B-03150:2000
łączniki metalowe typu trzpieniowego i łączniki typu płytki kolczaste w węzłach wg PN-B-03150:2000
połączenia elementów konstrukcji wg wymagań PN i aprobaty technicznej dla odpowiednich płytek kolczastych.
zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej drewna wg wymagań Norm związanych

(…)


rozpiętość dachu l =14,10m
wysokość wiązara dla h/l = 1/3
rozstaw wiązarów a = 1,30m
pokrycie dachu - blacha fałdowa
budynek o wymiarach H/L < 2 i H <10
obciążenie śniegiem wg strefy III
obciążenie wiatrem wg strefy I
połączenia w węzłach za pomocą płytek kolczastych i gwoździ
H=1/3*14,10m=4,70m
Warstwy materiałowe pasa dolnego:
wełna mineralna 150mm
folia 0,07mm
łaty drewniane 35x50mm co 350mm
płyta GKF…

g1d=
0,163 kN/m2
Stałe pasa dolnego
L.p.
Obciążenia stałe
Wartości charakterystyczne
Współ. obciążenia
Wartości obliczeniowe
1.
Płyta GKF 12,5mm
0,150kN/m2
1,2
0,180kN/m2
2.
Listwy 35x50x350
0,04kN/m2
1,1
0,05kN/m2
3.
Folia PE
0,02kN/m2
1,2
0,02kN/m2
4.
Wełna mineralna 150mm
0,150kN/m2
1,0
0,150kN/m2
RAZEM g2k=
0,36 kN/m2
g2d=
0,43 kN/m2
Ciężar własny dachu
Wg PN-B-03001:1992 Obciążenia stałe…
… z ociepleniem wełną mineralną gr.15cm i płytami kartonowo-gipsowymi typu GKF 12,5mm na listwach 35x50mm co 350 mm oraz paraizolacją z folii PE,
wysokość wiązara spełnia warunek h/l=1/3,
drewno klasy C-30,
budynek zlokalizowany w III strefie obciążenia śniegiem i I strefie obciążenia wiatrem,
rozstaw wiązarów a =1,30m.
Opis techniczny konstrukcji dachu
W wyniku analizy statycznej i wymiarowania przyjęto…
… górnego
Obciążenia prostopadłe do belki:
Zgodnie z tablicami Winklera :
do wymiarowania pasa górnego
- ciężar podsufitki
Z tablic inżynierskich: Zatem:
Wymiarowanie elementów
I stan graniczny - stan graniczny nośności II stan graniczny - stan graniczny użytkowalności
Charakterystyki materiałowe -podstawowe parametry materiałowe wg PN-B-03150:2000
Drewno klasy C-30
fm,k = 30Mpa ft,0,k = 18Mpa fc,0,k…
… = 12,51 kN
Nośność obliczeniowa płytek typu M16 ze względu na docisk kolców do drewna (tab. 7-9 β = 0, α = 33,67): F1 = 100N/cm2
Przyjęto płytkę M16 - 190x 559mm.
Sprawdzenie powierzchni efektywnych:
WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY
Sprawdzenie płytki na ścinanie: Wg Tabl. 7-11 dla płytek M16
WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY
6.5. Węzeł E - Połączenie pasa dolnego na długości
Połączenie przyjęto w punkcie przęsła
… bezwładności: iy = 57,8 mm
Współczynnik wyboczeniowy:
Naprężenia w przekroju w przęśle:
Naprężenia w przekroju nad podporą:
Warunek nośności w przęśle WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY
Warunek nośności na podporze
WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY
Przyjęto: PAS GÓRNY 50 x 200mm
Nośność pasa dolnego
Przyjęto pas dolny 50x140mm
A net= 7000mm2
Naprężenie od Myd Naprężenia od siły podłużnej:
Naprężenia od zginania: Warunek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz