Programowanie liniowe - badania operacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowanie liniowe - badania operacyjne - strona 1 Programowanie liniowe - badania operacyjne - strona 2 Programowanie liniowe - badania operacyjne - strona 3

Fragment notatki:


  badania operacyjne, laboratoria I i II – zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia, rok I    Laboratoria I i II  Programowanie liniowe – modele, zastosowania, rozwiązywanie, interpretacja    CELE:  −  Zdobycie umiejętności pracy w programie WinQSB.  −  Zapoznanie  się  z  podstawowymi  zagadnieniami  programowania  liniowego  (problem  alokacji  środków  produkcji,  problem  mieszanki/diety)  i  możliwościami  ich rozwiązania za pomocą komputera z wykorzystaniem programu WinQSB.  −  Zdobycie  umiejętności  interpretacji  językiem  menedżerskim  uzyskanego  rozwiązania modelu programowania liniowego.    Materiały:  −  skrypt: „Badania operacyjne” pod redakcją Z. Łuckiego, Uczelniane Wydawnictwa  Naukowo‐Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,  −  H. M. Wagner, „Badania operacyjne”, PWN, W'80 i '84.  −  Wykłady,  −  zadania umieszczone w dalszej części instrukcji.    Przebieg ćwiczeń    1.  Model programowania liniowego ‐ postać ogólna modelu    I.  Funkcja celu     (min) max ... 1 1 1 → = + + = ∑ = n j j j n n x c x c x c z     II.  Warunki ograniczajace    , , , 1 , ) , ( 1 m i b x a i n j j ij K = ≥ = ≤ ∑ =     III.  Warunki nieujemności zmiennych decyzyjnych     . , , 1 , 0 n j x j K = ≥     xj  ‐ j‐ta zmienna decyzyjna,  cj   ‐  współczynnik  przy  j‐tej  zmiennej  decyzyjnej  w  funkcji  celu  (np.  cena,  jednostkowy  zysk  lub jednostkowy koszt)   aij   ‐  współczynnik  przy  j‐tej  zmiennej  decyzyjnej  w  i‐tym  warunku  ograniczającym  (macierz  współczynników  technologicznych  –  np.  jednostkowe  zużycie  surowców  na  produkcję  wyrobu, zawartość komponentów w jednostce składnika diety/mieszanki)   bi   ‐  stała  stojąca  po  prawej  stronie    i‐tego  warunku  ograniczającego  (np.  limit  surowca  wykorzystywanego  do  produkcji  wyrobów  lub  minimalna/maksymalna  ilość  komponentu w diecie/mieszance)   n  ‐ liczba zmiennych decyzyjnych   m  ‐ liczba (technologicznych) warunków ograniczających    badania operacyjne, laboratoria I i II – zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia, rok I        2.  Wybrane problemy decyzyjne    Problem alokacji środków produkcji    Wyznaczyć  plan produkcji maksymalizujący zysk (zysk = cena − koszt) firmy nie przekraczając  limitów  środków  produkcji  (surowce,  maszyny,  czas  pracy  maszyn  i  robotników,  itp.) 

(…)

… na dwóch obrabiarkach i na frezarce. 
Ograniczenia czasu pracy maszyn (w godzinach), zużycie czasu pracy maszyn (w godzinach) 
na produkcje jednostki każdego z wyrobów i zyski jednostkowe podane są w tabeli. 
Maszyny 
 
 
O1 
O2 

Zyski jednostkowe 
Zużycie czasu pracy na jednostkę wyrobu: 
W1 
W2 1000 
Limity czasu pracy 
 
 
25000 
13000 
80000 
 3000 
Z  analizy  sprzedaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz