PROGRAM OBWIEDNIA: Pierwsza faza obliczeń - przygotowanie danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROGRAM OBWIEDNIA: Pierwsza faza obliczeń - przygotowanie danych - strona 1 PROGRAM OBWIEDNIA: Pierwsza faza obliczeń - przygotowanie danych - strona 2

Fragment notatki:

PROGRAM OBWIEDNIA Pierwsza faza obliczeń - przygotowanie danych
Klikniecie myszką w katalogu głównym programu pliku wsadowego gent.bat uruchamia odpowiedni program usługowy. W efekcie jego działania powinno pojawić się pytanie o liczbę przęseł analizowanego układu belkowego. Następne pytania dotyczą rozpiętości kolejnych przęseł. W odpowiedzi na te pytania użytkownik powinien wpisać odpowiednie dane. Należy pamiętać, że separatorem dziesiętnym liczb musi być kropka. Zaleca się stosowanie porównawczych miar odległości przy założeniu, że jednostka długości jest oznaczona literą a. Zaraz po podaniu rozpiętości przęsła trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie czy następne przęsło jest połączone przegubowo?. Zasadność tego pytania tłumaczy to, że wyklucza się sytuację, w której w miejscu połączenia przegubowego występuje podpora. W istocie rzeczy opisana sytuacja oznaczałaby rozdzielenie całego układu belek na dwa niezależne podukłady. Innymi słowy twierdząca odpowiedź na to pytanie(wpisanie litery t) wyklucza obecność podpory, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w danych opisujących warunki brzegowe. Zaś odpowiedź przecząca (wpisanie litery n) wskazuje na istnienie swobodnego podparcia w węźle rozgraniczającym przęsła, co znajdzie także odzwierciedlenie w odpowiednich warunkach brzegowych. Jeśli w rzeczywistości nie występuje podpora w tym węźle to będzie możliwość skorygowania odpowiedniego warunku brzegowego. Albowiem po sekwencji pytań dotyczących przęseł układu pojawi się polecenie zmodyfikowania warunków brzegowych skrajnych węzłów. Aby ułatwić to zadanie automatycznie otwierany jest plik tekstowy z warunkami brzegowymi o nazwie „war_b.dat". Uwaga: podczas edycji wszystkich plików z danymi nie należy używać klawisza . Bowiem każda dana liczbowa ma swoje pole z wartością domyślną (przeważnie równą zeru). Tak więc edycja polega tylko na zastąpieniu wartości domyślnych. Nieprzestrzeganie tej zasady może naruszyć wymaganą strukturę danych, a w konsekwencji doprowadzić do błędu w dalszych obliczeniach.
W kolejnych wierszach pliku „war_b.dat" występują kody warunków brzegowych poprzedzone numerem węzła (numeracja węzłów rozpoczyna się od zera). Znaczenie kodów warunków brzegowych jest następujące. Same zera rozdzielone spacjami oznaczają brak jakiejkolwiek podpory. Znaczenie wszystkich możliwych kodów zestawiono w tabeli.
Kod warunku brzegowego
Rodzaj podpory
0 0
brak podpory
1 0
podpora przegubowa
1 1
pełne utwierdzenie
0 1
utwierdzenie z możliwością przemieszczenia pionowego
Podkreślmy to jeszcze raz. Użytkownik jest zobowiązany do zmodyfikowania kodów skrajnych węzłów(pierwszy i ostatni wiersz w pliku „war_b.dat"), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz