Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 1 - strona 1 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 1 - strona 2 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Prognozowanie w finansach i bankowości dr Bożena Frączek Wykład 1
Literatura:
M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. E. Nowak, Prognozowanie gospodarcze. Wprowadzenie do teorii prognozowania:
przewidywanie a prognozowanie, przesłanki prognozowania i cele prognoz,
funkcje prognoz,
rodzaje prognoz,
metody prognozowania, podstawowe grupy metod prognozowania. Przewidywanie jest pojęciem szerszym od prognozowania.
Przewidywanie przyszłości:
racjonalne zdroworozsądkowe - wnioskowanie oparte na doświadczeniu, naukowe (w całym procesie badawczym: tzn. gromadzeniu informacji, diagnozowaniu, formułowaniu założeń, konkluzji) korzysta się z dorobku nauki. nieracjonalne - wnioskowanie oparte na wróżbach i proroctwach, które niekoniecznie muszą być fałszywe. Prognozowanie to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń: prognoza jest formułowana z wykorzystaniem dorobku nauki, prognoza jest stwierdzeniem odnoszącym się do określonej przyszłości, prognoza jest stwierdzeniem weryfikowalnym empirycznie (można ją zweryfikować po upływie określonego czasu, co równocześnie oznacza, że musi być precyzyjna), prognoza nie jest stwierdzeniem stanowczym (musi zawierać w sobie elementy niepewności), lecz jest stwierdzeniem akceptowanym,
najbardziej trafne prognozy dotyczą krótkich okresów.
Przesłanki prognozowania: niepewność przyszłości, przesunięcie w czasie pomiędzy momentem podjęcia decyzji oraz wynikłymi z niej skutkami,
pozwala podjąć lepszą decyzję. Cele prognoz: wspomaganie procesów decyzyjnych w skali mikro- i makroekonomicznej, pobudzanie do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy - jeżeli zapowiada ona zdarzenie korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Funkcje prognoz:
preparacyjna - przygotowuje do innych działań (na jej podstawie podejmowane są decyzje, których skutkiem są konkretne działania), aktywizująca - prognoza mobilizuje do podjęcia pewnych działań, jeśli jej efekt jest korzystny, lub powoduje działania, które mają umożliwić sytuację inną niż realizacja prognozy, jeśli jest ona niekorzystna, informacyjna - oswaja społeczeństwo z nadchodzącymi zmianami. Rodzaje prognoz: Horyzont czasowy (inercja - brak podatności na zmiany)


(…)

…:
stosowanie kilku metod prognozowania i porównanie ich wyników, porównanie otrzymanej prognozy z podanymi prognozami w literaturze przedmiotu, dotyczącymi tego samego zjawiska, potwierdzanie otrzymanych wyników poprzez logiczne lub matematyczne wyprowadzenie wniosków ze znanych już prognoz, przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej.
Metoda prognozowania:
I faza diagnozowania przeszłości - odbywa…
… w przypadku zmiennych losowych, gdzie znany jest rozkład prawdopodobieństwa
reguła minimalnej straty - stosowana w przypadku prognozowania przedsięwzięć inwestycyjnych, gdzie mogą pojawić się duże straty, w celu ich zminimalizowania. Podstawowe grupy metod prognozowania:
metody prognozowania na podstawie szeregów czasowych, metody prognozowania w oparciu o modele przyczynowo - skutkowe (matematyczne…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz