Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska - strona 2

Wina

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

WINA Grupa teorii psychologicznych - wina to określony stosunek psychiczny sprawcy do czynu; stosunek woli, świadomości, uczucia. W tym ujęciu wina odpowiada naszej stronie podmiotowej ((nie)umyślność). Grupa teorii normatywnych - Czysta teoria normatywna wychodzi poza stronę podmiotową - wina to go...

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW: Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnie - § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występki - § 3 Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dzienn...