Prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski

note /search

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1561

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony schemat fotosyntezy. (…) … do włączania dwutlenku węgla we własne związki organiczne (zdolnych do asymilacji CO2), przy wykorzystaniu energii świetlnej * fotosyntezę przeprowadzają jedynie rośliny zielone i niektóre protisty (Eukarioty) oraz sinice i...

Gady - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1372

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony schemat rozwoju gadów (…) … otwierają się daleko z tyłu podniebienia, wprost do gardzieli) * gardło * krtań * tchawica wzmocniona chrzęstnymi pierścieniami, dzięki czemu się nie zapada * oskrzela * parzyste płuca (węże mają zwykle tylko prawe płuco) ...

Choroby człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

OD STANU ZDROWIA DO STANU CHOROBY Zdrowie - stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, sprawność i prawidłowość działania mechanizmów homeostatycznych, przystosowujących organizm do każdej niemal sytuacji Choroba - stan zaburzenia mechanizmów homeostatycznych, upośledza harm...

Czynniki warunkujące wzrost i kwitnienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1512

WZROST = PODZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK WZROST = POZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK + ZRÓŻNICOWANIE KOMÓREK * dzięki podziałom zachodzącym w tkankach merystematycznych powiększa się liczba komórek * proces wydłużania (elongacji) - komórki powiększają swoją długość i objętość, a organy ro...

Ekosystemy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

STRUKTURA PRZESTRZENNA EKOSYSTEMU * wszystkie elementy składające się w ekosystem są ze sobą powiązane zależnościami związanymi z przepływem energii i obiegiem materii BIOCENOZA * w jej obrębie wyróżniamy dwie zasadnicze grupy ekologiczne organizmów KONSUMENCI * ich rozmieszczenie przestrzenne ...

Układ dokrewny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 966

GRUCZOŁ OPIS HORMONY DZIAŁANIE NIEDOCZYNNOŚ NADCZYNNOŚ podwzgórze Neurosekrecja - wydzielanie substancji dokrewnych przez neurony Część międzymózgowia, znajdują się tu m.in. komórki nerwowe zmieniające sygnał elektryczny na biochemiczny, neurony wrażliwe na hormony krążące we krwi. Tworzy się...

Gąbki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2450

PARAZOA GĄBKI (PORIFERA) GĄBKI KRZEMIONKOWE/SZKLISTE (HEXACTINELLIDA) prekambr GĄBKI WAPIENNE (CALCAREA) kambr GĄBKI POSPOLITE (Demospongiae) kambr * osiadłe zwierzęta, zbudowane z dwóch warstw komórek, nie tworzących typowych tkanek * p...

Podział systematów gadów - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 553

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony podział systematyczny gadów. (…) … otwierają się daleko z tyłu podniebienia, wprost do gardzieli) * gardło * krtań * tchawica wzmocniona chrzęstnymi pierścieniami, dzięki czemu się nie zapada * oskrzela * parzyste płuca (węże mają zwykle tylko prawe ...

Podziały komórkowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1498

* telofaza - rozpoczyna się gdy wędrujące grupy chromosomów osiągają największe oddalenie - dookoła dwóch grup chromosomów potomnych tworzone są otoczki jądrowe - chromosomy ulegają despiralizacji (rozkręceniu) do chromatyny - nieco później ...

Chemosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1281

CHEMOSYNTEZA * chemoautotrofizm to starszy i bardziej pierwotny niż fotoautotrofizm rodzaj samożywności * chemoautotrofami są niektóre bakterie, wykorzystujące do asymilacji CO2 energię chemiczną wyzwoloną podczas określonych reakcji egzogen...