Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny - strona 11

Pobieranie próbek dna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Pobieranie próbek dna Natura dna morskiego powinna być określona dla akwenów przeznaczonych na kotwicowiska; może to być określone za pomocą pobierania fizycznych próbek dna lub poprzez opracowanie wyników pomiarów innych sensorów (np.

Prowadzenie pomiarów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Prowadzenie pomiarów Metodologia prowadzenia pomiarów powinna bazować na naturze obiektu, akwenie, na którym dane wątpliwe występują oraz na szacunku niebezpieczeństwa, jakie potencjalna przeszkoda stwarza dla bezpieczeństwa żeglugi. Kiedy zostanie to ustalone, procedury pomiarowe powinny być takie...

Sprawozdanie z pomiarów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Sprawozdanie z pomiarów Sprawozdanie z pomiarów jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego kierownik prac hydrograficznych może zaakceptować całość zapisów pomiarowych. Powinien on dawać jasny i wyczerpujący raport o tym, jak pomiary były prowadzone, jakie osiągnięto rezultaty, jakie wystąpi...

Etapy analizy obrazu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Etapy analizy obrazu: 1.Skanowanie i usunięcie zakłóceń, które mogą być zarejestrowane w miejscach zabrudzenia lub uszkodzenia oryginału. 2.Utworzenie linii szkieletowych przez stopniowe usuwanie pikseli położonych na brzegu linii - pozostają tylko pi...

GIS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

GIS (ang. Geographic Information System, Geographical IS) Zorganizowany system składający się z komputera, oprogramowania, danych geograficznych i obsługi, zaprojektowany w celu efektywnego przechowywania, uaktualniania, przetwarzania, a...

Próbkowanie regularne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Próbkowanie regularne : Może być wykonywane profilami lub w regularnej siatce kwadratów. -Zaletą jest możliwość całkowitego zautomatyzowania pozyskiwania wysokości. -Wadami jest ograniczenie do terenów o małych zmianach wysokości. -Liczba pozy...

Reprezentacja przestrzenna powierzchni-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Reprezentacja przestrzenna powierzchni Najczęściej stosowanymi metodami przestrzennej reprezentacji powierzchni są: reprezentacja elementami punktowymi , dla których określono wartość zjawiska i które rozmieszczone są regularnie (np. siatka kwadratów ), reprezentacja elementami liniowymi , dla k...

System informacji przestrzennej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

System informacji przestrzennej to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach w części przestrzeni objętej działaniem ...

Teledetekcja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Teledetekcja Teledetekcja jest rozumiana jako jedna z technologii geoinformatyki, zajmująca się pozyskaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem danych przestrzennych w postaci informacji obrazowej, otrzymywanej w wyniku rejestracji promi...

Zadania GIS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Zadania GIS Wprowadzanie, weryfikowanie i wstępne opracowanie danych. Przechowywanie danych i zarządzanie bazą danych. Przetwarzanie danych i modelowanie przestrzenne. Wyprowadzanie danych - wizualizacja,