Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny - strona 12

Identyfikacja celów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Identyfikacja celów (etapy projektowania GIS): -Jaki jest problem do rozwiązania? -W jaki sposób jest on rozwiązywany dotychczas? -Czy są alternatywne sposoby jego rozwiązania z wykorzystaniem systemu geoinformatycznego? -Do kogo są adresowane te produkty - opinia publiczna, technicy, planiści, dec...

Projekt Geobazy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Projekt Geobazy: 1.Poznanie i analiza modelu danych stosowanego przez użytkownika. 2.Definicja obiektów (encji) i relacji pomiędzy nimi, które mają być modelowane w geobazie. 3.Wybór odpowiednich modeli przestrzennych do reprezentacji poszczególnych grup danych. 4.Wybór elementów geobazy do repreze...

Pole grawitacyjne Ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Pole grawitacyjne ziemi Pole siły grawitacji (pole grawitacyjne Ziemi) jest polem potencjalnym. Praca wykonywana w tym polu nie zależy od drogi, po jakiej przemieszczają się ciała, tylko od różnicy potencjałów w punkcie początkowym i ko...

Potencjał pola i Ziemii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Potencjał pola Funkcję V nazywamy potencjałem pola wektorowego g'(l) i dla punktu materialnego zapisujemy następująco: V= V(l) = G(m/l). Potencjał tego pola znika w nieskończonośc...

Przedmiot geodezji wyższej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

PRZEDMIOT GEODEZJI WYŻSZEJ Geodezja jest bardzo rozległą dyscypliną naukową zaliczaną do tzw. nauk o ziemi Jest nauką techniczną, która na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich podaje nam ilościowe dane o zjawiskach określających dynamikę naszej planety Geodezja wyższa początkowo zajmował...

Układy współrzędnych geodezyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH (B, L) Współrzędne geodezyjne (krzywoliniowe) na powierzchni elipsoidy obrotowej definiujemy analogicznie jak współrzędne naturalne: Współrzędne geodezyjne i współrzędne prostokątne. - Szerokość geod...

Wpływ ruchu obrotowego Ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Wpływ ruchu obrotowego Ziemi. Ziemia stale wiruje wokół własnej osi. Wynikami tego procesu są:  Zjawisko dnia i nocy  Spłaszczenie Ziemi na biegunach  Zależność ciężaru od szerokości geograficznej  Występowanie siły Corioli...

Geodezja i miernictwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

GEODEZJA I MIERNICTWO Od lat 50-tych w Polsce obowiązywał podział na geodezję i miernictwo, Równolegle stosowano w naszym kraju termin geodezji wyższej, W następnym okresie utrwali się podział na

Geoida zerowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

GEOIDA ZEROWA: ponieważ geoida zawiera lustro wody w morzach i oceanach dodatkowo określana jest jako geoida zerowa, jako powierzchnia elipotencjalna, geoida w każdym swym punkcie jest prostopadła do kierunku siły ciężkości, ponieważ 71% powierz...

Układy współrzędnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH Na powierzchni elipsoidy można w prosty sposób zdefiniować układy współrzędnych krzywoliniowych, obliczać odległość między punktami o określonych współrzędnych, połączonych najkrótszą linia na tej powierzchni i wyznaczyć kasty między dwiema takimi liniami. Można na elipsoidzie...