Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny - strona 10

Geometria sferyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1575

GEOMETRIA SFERYCZNA jest działem geometrii, który zajmuję się badaniem właściwości figury należących do powierzchni kuli, w geometrii tej role prostych odgrywają Koła Wielkie sfery, płaszczyzny południków oraz przekroje sfery płaszczyznami two...

Trygonometria sferyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

TRYGONOMETRIA SFERYCZNA związkami między bokami i kątami trójkątów sferycznych zajmuje się trygonometria sferyczna, powstała wcześniej od trygonometrii płaskiej, rozwijali ją Ptolemeusz oraz

Współrzędne prostokątne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

WSPÓŁRZĘDNE PROSTOKĄTNE współrzędne prostokątne nazywane również współrzędnymi kartezjańskimi (x,y,z) określają położenie punktów na kuli, przyjmując początek układu współrzędnych w środku kuli O i osie układu jako x,y w płaszczyźnie równika, wsp...

Kontola pomiarów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Kontrola pomiarów Kontrola pomiarów jest wykonywana na etapie rejestracji danych batymetrycznych. Polega na cyklicznym porównaniu wskazań mierzonych parametrów z różnych urządzeń pomiarowych, np: Porównanie wskazań z e. wielowiązkowej ze wskazaniami z

Kontrola wskazań echosondy wielowiązkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

kontrola wskazań echosond y wielowiązkowej - cross check Kontrola wskazań echosodny wielowiązkowej powinna być realizowana każdorazowo przed i po wykonaniu pomiarów batymetrycznych w celu sprawdzenia poprawności pracy urządzenia. Cross check p...

Poprawka na dynamiczne zanurzenie jednostki-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

poprawka na dynamiczne zanurzenie jednostki - squat Dynamiczne zanurzenie jednostki pomiarowej jest parametrem, który znacząco wpływa na jakość mierzonych danych z urządzeń hydrograficznych. Głównym czynnikiem wpływającym na przysiadanie jednostki pomiarowej jest zmiana ciśnienia hydrodynamiczneg...

Kalibracja echosondy wielowiązkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2296

Kalibracja echosondy wielowiązkowej Echosonda wielowiązkowa jest urządzeniem hydrograficznym, które realizuje proces pomiaru głębokości za pomocą rozwiązań sprzętowych i programowych. W celu poprawnej pracy urządzenia konieczne jest przeprowadze...

Patch test poprawka na przechyły poprzeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Patch test poprawka na przechyły poprzeczne- roll Poprawka na pochyły poprzeczne - jest to kąt β pomiędzy poziomym odniesieniem czujnika ruchu a liną swath echosondy wielowiązkowej. W c...