Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

note /search

Analiza korespondencji i odpowiedniości - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza korespondencji Analiza odpowiedniości Analiza korespondencji powstała na gruncie psychologii. Metody analizy korespondencji zostały rozwinięte we wczesnych latach 60-tych a potem 70-tych przez Jean-Paula Benzecri i jeg...

Analiza rzetelności - opracowanie i definicja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza rzetelności c.d. Rzetelność Rzetelność (reliability) pomiaru oznacza brak błędów losowych, czyli możliwość uzyskiwania tego samego wyniku w przypadku wielokrotnego powtórzenia pomiaru. Inaczej mówiąc, jej wielkość okreś...

Klasyczna analiza czynnikowa - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Klasyczna analiza czynnikowa Klasyczna analiza czynnikowa zakłada, że ukryte czynniki wspólne wyjaśniają korelacje między zmiennymi obserwowalnymi. Wyodrębnienie czy...

Analiza czynnikowa - omówienie zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza czynnikowa Definicje i określenia Analiza czynnikowa - jest zbiorem metod redukcji liczby zmiennych do kilku wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynni...

Analiza czynnikowa - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza czynnikowa Definicje i określenia Analiza czynnikowa - jest zbiorem metod redukcji liczby zmiennych do kilku wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynni...