Produktywność systemu produkcyjnego - Przychody netto

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produktywność systemu produkcyjnego -  Przychody netto - strona 1 Produktywność systemu produkcyjnego -  Przychody netto - strona 2 Produktywność systemu produkcyjnego -  Przychody netto - strona 3

Fragment notatki:

Produktywność systemu produkcyjnego
Produktywność systemu produkcyjnego
Produktywność jest to stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystanych lub zużytych zasobów wejściowych.
Produktywność Efekty (Y)
Całkowita (Pc)= Nakłady (X)
Produktywność Przychody netto
Całkowita = Koszty
Poniższe opracowanie przedstawia koszty stałe i zmienne jakie ponosi Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku. W pracy przedstawiona została również produktywność całkowita oraz mierniki produktywności cząstkowej.
Koszty stałe Kwota Struktura %
Koszty wynagrodzeń 251.601,00 27,47 Koszty ubezpieczeń 47.225,60 5,15
Fundusz Pracy 6.164,30 0,67
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 201,30 0,02
Podatek od nieruchomości 9.060,00 0,99
Koszty obsługi kredytu 15.192,00 1,66
Koszty obsługi prawnej 1.000,00 0,11
Koszty amortyzacji 42.131,00 4,60
Koszty ubezpieczenia wyposażenia
technicznego 4.565,50 0,51 Koszty materiałowe 538.772,00 58,82
Suma 915.913,00 100,00
Koszty zmienne
Koszty reprezentacji i promocji 3.070,00 1,90
Koszty szkolenia pracowników 10.800,00 6,70


(…)

… jednostkowa
PB = 122.800 kg x 10 zł = 1.228.000 zł
Pn = PB + Z - K
Z - zysk
K - koszty
Pn = 1.228.000 zł + 150.455 zł - 1.077.545 zł = 300.910 zł
Produktywność całkowita
Produktywność przychody 1.228.000 zł
całkowita = koszty = 1.077.545 zł = 1,14
Produktywność cena zbytu x ilość wyrobów całkowita = koszt fabryczny
10 zł x 122.800 kg 1.228.000 zł
1.077.545 zł = 1.077545 zł = 1,14
Na sprzedaży masła OSM…
… wyrobów wynosi 14 %.
Zatem na wyprodukowanie 1 kg masła koszty fabryczne wyniosły 8,77 zł, a cena zbytu 1 kg masła wyniosła 10,00 zł. PROCES
PRZETWARZANIA
WYJŚCIE Y
WEJŚCIE X
JAKOŚĆ
INNOWACYJNOŚĆ
PRODUKTYWNOŚĆ
PRZYCHÓD
1.228.000
KOSZT
1.077.545
PRZYCHÓD - KOSZT= ZYSK
1.228.000 - 1.077.545= 150.455
PRODUKTYWNOŚĆ 1,14

… stałe
122.800 kg
915.913 zł = 0,13
2) produktywność pracy systemu produkcyjnego
a. produktywność koszt fabryczny
pracy = koszt pracy
1.077.545 zł
305.192,50 zł = 3,53
Do kosztów pracy zaliczamy koszty wynagrodzenia + koszty ZUS +
+ Fundusz Pracy + FGŚP
251.601,30 + 47.225,60 + 6.164,30 + 201,30 = 305.192,50
b. produktywność ilość wyrobów
pracy = roboczogodzina 122.800 zł
22.246,40 zł = 5,51…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz