Procesy integracyjne po 1945 r.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy integracyjne po 1945 r.  - strona 1

Fragment notatki:


PROCESY INTEGRACYJNE Po II wojnie światowej następuje grupowanie krajów w postaci ugrupowań gospodarczych, którym celem jest prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej i handlowej. RWGP - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (1949-1991) Skupiała ona byłe kraje socjalistyczne Europy oraz Mongolię, Wietnam i Kubę. W ramach tych organizacji wprowadzono specjalizacje produkcji określonych wyrobów oraz prowadzono wspólne inwestycje. Jednostką rozliczeniową w handlu był tzw. Rubel transferowy. Z uwagi na dokonujące się przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej organizacja ta została rozwiązana w 1991 r. EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958-1992) , od 1993 to Unia Europejska EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Rynku (od 1960) Skupiała początkowo Wielką Brytanię, kraje skandynawskie, Austrię, ale większość tych krajów przeszła do EWG i obecnie znajduje się tu kilka mniejszych krajów o mniejszym potencjale gospoda rczym. Ugrupowanie to promuje liberalizację handlu między krajami członkowskimi oraz znoszenie różnych ograniczeń. Obecnie kraje należące do EFTA współpracują z krajami UE. NAFTA - Stowarzyszenie Wolnego Handlu Kanada, USA, Meksyk (istnieje koncepcja rozszerzenia tego ugrupowania na kraje Ameryki Środkowej i Południowej, tym samym nowe ugrupowanie obejmowałoby większość krajów obu Ameryk) ASEAN - kraje Azji Południowo - Wschodniej. Cel: rozwijanie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, a także jej liberalizacji. APEC - koncepcja, która zakłada istnienie 18 krajów leżących nad Pacyfikiem, wśród nich: USA, Chiny, czy Australia. Cechą charakterystyczną byłby fakt, że kraje te wytwarzają łącznie ponad 50% PKB wytworzonego w skali światowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz