Procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów-opracowanie - strona 1 Procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów Sposoby uzyskiwania rzeczowych dowodów procesowych zostały generalnie uregulowane w treści art 217 i 219 kpk.
Wyżej wymienione artykuły omawiają procesowe zatrzymanie rzeczy i przeszukanie wykonywane w celu odnalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa czy też noszące jego ślady. Innym sposobem uzyskania dowodu rzeczowego może być przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia podczas których można uzyskać przedmioty stanowiące przedmiot przestępstwa, lub też oględziny zwłok w wyniku których można uzyskać dowód rzeczowy w postaci chociażby pocisku który mógł spowodować zgon. Główną cześć dowodów w procesie karnym uzyskuje się w wyniku przeszukania i zatrzymania. Zatrzymanie przedmiotów uregulowano w art. 217 k.p.k.
Generalnie rzeczy stanowiące dowód rzeczowy powinny zostać wydane na żądanie prokuratora lub sądu , ustawodawca dopuszcza również w przypadku nie cierpiącym zwłoki również możliwość zatrzymania przedmiotów na żądanie policji lub innego uprawnionego organu. Przy czym uprawnienie to musi mieć rangę ustawową np. Funkcjonariusze Urzędów Skarbowych, Straż Graniczna, Urzędów Celnych , czy też Straży Leśnej. Wyżej wyminione organy maja prawo zwrócić się z żądaniem wydania określonej rzeczy osoba posiadająca te przedmioty może wydać je dobrowolnie.
W przypadku gdy żadanie wydania określonego przedmiotu pochodzi od Policji czy innego uprawnionego organu to osoba wydająca ma prawo niezłocznie złożyć wniosek o sporżadzenie i doręczenie jej postanowienia Sądku lub prokuratora o zatwierdzenie zatrzymania . Istotnym jest że o tym prawie osoba ta musi sostać pouczona przez organ przeprowadzający zatrzymanie . Zatwierdzenie zatrzymania tych rzeczy powinno byc doręczone żądającemu w terminie 14 dni.
W przypadku odmowy dobroweolnego wydania można przeprowadzić przeszukanie w celu znalezienia przedmiotu stanowiącego dowód rzeczowy. Można dokonać przeszukania pomieszczeń oraz przeszukania osoby. Czynność ta może wykonać prokurator , lub na zlecenie prokuratora lub sądu policja. Czy tez inny uprawniony do tego organ.
W przypadku nie cierpiącym zwłoki również przezukanie może dokonać Policjia lub inny uprawniony organ okazując nakaz kierownika swojej jednostki. W tym przypadku organ ten następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Osobę u której nastąpiło przeszukanie nalezy o prawie tym pouczyć
Przeszukanie można przeprowadzić również bez wcześniejszego wezwania do wydania żądanych przedmiotów, na przykład w przypadku pomieszczeń zamkniętych. Zasadą jest że w przypadku przeszukania osoby lub gdy można zwrócić się do osoby która może być w posiadaniu tych przedmiotów należy zwrócić się do niej z wezwaniem dobrowolnego wydania tych przedmiotów.


(…)

…, Istotnym jest również, że przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie. Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz