Proces gospodarowania - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces gospodarowania - wykład 2 semestr - strona 1 Proces gospodarowania - wykład 2 semestr - strona 2 Proces gospodarowania - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Proces gospodarowania.
Potrzeba - subiektywne odczucie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiekowi są niezbędne do utrzymania się przy życiu.
Cechami potrzeb ludzi są indywidualizm i subiektywizm.
POTRZEBY
Samorealizacji
Uznania
Kontaktów społecznych
Bezpieczeństwa
Podstawowe (biologiczne)
Cele gospodarcze wynikają więc z potrzeb ludzkich.
Każdy człowiek odpowiednio do swoich pragnień określa w danej sytuacji swoje preferencje, układając je według własnej skali.
Środkami za zaspakajania potrzeb są dobra:
Dobrem nazywamy każdy środek służący bezpośrednio lu7b pośrednio do zaspokajania potrzeb.
Usługa służy do zaspakajania potrzeb ludzkich przez bezpośrednie wykonywania pracy.
Konsumpcja polega na zaspakajaniu potrzeb, a dobra, które do tego służą nazywamy dobrami konsumpcyjnymi .
Dobra produkcyjne służą do wytwarzania innych dóbr
Dobra ekonomiczne wytworzone są przez człowieka
Dobra pierwotne wykonane są przez przyrodę
Dobra rzadkie i wolne:
Rzadkość dóbr jest podstawą wyrobów ekonomicznych. Gdyby bowiem dobra występowały w obfitości to wszystkie cele mogłyby być w pełni osiągnięte, bez konieczności podejmowania decyzji jak użyć ograniczonych środków.
III. Produkt marginalny:
MP = Delta Q / Delta X gdzie : Q  całkowita produkcja
X  nakład zmiennego czynnika produkcji
Alokacja - zastosowanie czynników produkcji w danym czasie do produkcji dóbr
IV. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów ekonomicznych.
PRODUKCJA PODZIAŁ DÓBR KONSUMPCJA Nakłady czynników Zawieranie Konsumowanie
produkcji: kontaktów rozdzielanych
*ziemia dotyczących dóbr w celu
*praca przekazywanie zaspokojenie
*kapitał praw własności swoich potzreb
*przedsiębiorczość do wyprodukowanych
dóbr
V. Produkt musi podjąć cztery decyzje:
Co produkować?
Dla kogo produkować?
Jak produkować?
Ile produkować? VI. Model decyzyjny nr.1.
Założenia modelu nr.1:
* jedno dobro; *stałe czynniki
Oznaczenia modelu nr.1: *Q - całkowita produkcja
*X - nakład zmiennego czynnika produkcji
*MP - produkt marginalny
MP = Delta Q / Delta X
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz