Procedura zawieszenia i podjęcia zawieszonego postępowania przygotowawczego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura zawieszenia i podjęcia zawieszonego postępowania przygotowawczego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw procedurę zawieszenia i podjęcia zawieszonego postępowania przygotowawczego, przysługujące w tym zakresie środki zaskarżenia oraz zakres możliwych czynności procesowych po zawieszeniu postępowania przygotowawczego. Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia. Ponieważ postanowienie o zawieszeniu nie kończy postępowania, zażalenie na to postanowienie rozpoznaje prokurator, który je wydał lub zatwierdził.
Zawieszone na mocy art. 11 § 1 i 2 kpk (punkt 3 w pytaniu wcześniejszym) postępowanie należy umorzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne przestępstwo, o którym mowa w §1. Tak umorzone postępowanie można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone.
Art. 255 stanowi, iż zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie orzekaniu co do środków zapobiegawczych.
art. 22  § 3. W czasie zawieszenia postępowania należy dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz